Drogi i mosty

Wzrost kosztów wykonawstwa i za tym idące roszczenia cenowe, opóźnienia w realizacjach dróg, a wreszcie porzucanie placów budowy i zrywanie kontraktów… Taką okazała się rzeczywistość naszego budownictwa drogowego. A miało być inaczej. Oczekiwaną koniunkturę drogową miały przynieść unijne fundusze, a tempo robót wyznaczyło EURO 2012.

Analiza przyczyn niepełnej efektywności funkcjonalnej pasów autobusowych cz. IIIAby móc określić przyczyny niepełnej efektywności funkcjonalnej pasów autobusowych, konieczne jest wyspecyfikowanie wszystkich możliwych przyczyn ewentualnych zakłóceń przejazdu. Nie jest to zadanie łatwe ze względu na problem wydzielenia tych wpływów wraz występowanie licznych czynników losowych. W tym celu wykonano porównanie prędkości przejazdu autobusów po kolejnych odcinkach międzyprzystankowych oraz porównanie czasów postoju na kolejnych przystankach.

Analiza przyczyn niepełnej efektywności funkcjonalnej pasów autobusowych cz. IIAnalizę efektywności funkcjonalnej przeprowadzono dla najbardziej reprezentacyjnej i najdłuższej sekwencji pasów autobusowych w Krakowie, biegnącej wzdłuż ciągu komunikacyjnego Al. 29-go Listopada – Al. Trzech Wieszczów – ul. Konopnickiej w Krakowie (rys. 5).

Analiza przyczyn niepełnej efektywności funkcjonalnej pasów autobusowych cz. IWydzielone pasy dla autobusów znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w polskich miastach. W warunkach ciągłego wzrostu poziomu zatłoczenia komunikacyjnego – gdy nie ma realnej możliwości zapewnienia w miarę swobodnego poruszania się wszystkich rodzajów pojazdów – rośnie społeczne zrozumienie dla uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego, wykorzystujących deficytową przestrzeń komunikacyjną w sposób najbardziej efektywny (rys. 1).

Bezfundamentowe ekrany akustyczneSystem ECOTEC to jedyne na polskim rynku rozwiązanie ekranów akustycznych niewymagających głębokiego fundamentowania. Oznacza to dla inwestora mniejsze koszty instalacji oraz szybszą budowę ochrony przed hałasem, mało tego w warunkach, w jakich nie da się postawić tradycyjnego ekranu. Ekrany tego systemu mogą być instalowane w ciągach dróg bez kolidowania z istniejącą tam infrastrukturą podziemną.

Europejczycy są nadal narażeni na szkodliwe zanieczyszczenia powietrzaPrawie jedna trzecia mieszkańców europejskich miast jest narażona na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu. Cząstki stałe są jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń, ponieważ przenikają do wrażliwych części układu oddechowego. W ostatnich dziesięcioleciach UE poczyniła postępy w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza, jednak nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) dowodzi, że w wielu częściach Europy nadal występują uporczywe problemy związane ze stężeniami cząstek stałych w powietrzu zewnętrznym i ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery.