Drogi i mosty

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ang. EMW) mieszkańcy ponad 1880 miast spotkali się na ulicach, aby dowiedzieć się więcej o związku pomiędzy czystym powietrzem a wyborem środka transportu. Ta organizowana od 2002 r. ogólnoeuropejska kampania przekonuje obywateli do skorzystania z innych środków transportu niż prywatne samochody. Zachęca też lokalnych przywódców do podjęcia działań służących rozwijaniu zrównoważonej kultury mobilności.

3 października br., w obecności władz krajowych i samorządowych, została oficjalnie otwarta północno-wschodnia obwodnica Chrzanowa. Premier Donald Tusk, który uczestniczył w otwarciu obwodnicy stwierdził, że droga jest udanym przykładem wyprowadzania ciężkiego ruchu tranzytowego z centrów miast.

Publikacja „XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych” - autorstwa Marka Mistewicza – prezentuje licznie zachowane źródła kartograficzne i ikonograficzne, miedzioryty i rysunki z epoki oraz relacje pisane, a także traktaty architektoniczne i dzieła teoretyczne „architectura militaris”, dotyczące dróg i mostów. Na podstawie znakomitego zbioru źródeł dokonano szczegółowej analizy XVII-wiecznych konstrukcji mostów i rozwiązań technicznych stosowanych przy ich modernizacji. Zidentyfikowano 15 mostów stałych na drewnianych podporach i 25 mostów pływających zbudowanych blisko miast i fortec, w szczególności podczas wojen Polski ze Szwecją.

Holenderskie Houten (położone w regionie Utrechtu) jest doskonałym przykładem tego, jak nowe miasto może się rozwijać nadając w ruchu drogowym priorytet rowerzystom. W Houten (liczącym blisko 50 tys. mieszkańców) aż ponad 40% indywidualnego ruchu na odcinkach krótszych niż 7,5 km odbywa się na rowerze, około 24% na piechotę, a 33% samochodem. Co więcej, bezpieczeństwo na drogach jest dwukrotnie wyższe w porównaniu z innymi nowymi miastami Holandii.

Dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu sprawiało wiele problemów; bywało nawet, że spełnienie przepisowych norm było wręcz niemożliwe bez poniesienia ogromnych nakładów na zabezpieczenia przeciwhałasowe. Obowiązujące do jesieni ubiegłego roku uregulowania prawne zmuszały do budowy wielu kilometrów ekranów akustycznych, mało tego znacznego podnoszenia ich wysokości. Mija rok od wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu. Czy nowe przepisy zmieniły sytuację i czy rzeczywiście rozwiązały problemy w ochronie ludzi i środowiska przed hałasem komunikacyjnym?

Kobieta jest mobilna - a mobilność jest… zmienna (mam nadzieję, że duchy maestro Verdiego i maestro Piavego nie wezmą mi za złe tego żartu). Bo raz jesteśmy pieszymi, raz jedziemy na rowerze, kierujemy samochodem albo ktoś nas tym samochodem wiezie, wsiadamy do autobusu czy do tramwaju. Właśnie te zagadnienia były tematem Czwartego Kongresu Mobilności Aktywnej, który trwał od 11 do 13 września 2013 r. w Gdańsku. I choć w wystąpieniach i prezentacjach dominował temat zrównoważonej mobilności, to motywem przewodnim była jazda na rowerze i warunki ruchu rowerowego w miastach.