Drogi i mosty

Kierowcy zaoszczędzili 96 mln zł dzięki redukcji korkówPrzez utrudnienia w ruchu drogowym w największych polskich miastach, państwo traci rocznie 3,1 mld zł. W porównaniu z rokiem 2010 widoczna jest jednak poprawa – straty kierowców zmniejszyły się o prawie 96 mln zł. Z „Raportu o korkach w 7 największych miastach Polski” przygotowanego przez Deloitte i Targeo.pl wynika, że najłatwiej podróżuje się po Katowicach, a najtrudniej po Warszawie.

Budownictwo drogowe w dobrych czasachŻyjemy w ciekawych, trudnych czy ciężkich czasach budownictwa drogowego? - My żyjemy w bardzo dobrych czasach, zwłaszcza w Polsce – uważa Aleksander Jonek, wiceprezes Polimex-Mostostal S.A. - Wiele firm z Unii Europejskiej przyjechało do nas, aby pomagać nam budować nasze autostrady czy drogi szybkiego ruchu. Realizujemy program budowy dróg, który jest wspomagany finansowo przez Unię Europejską. Wydajemy dziesiątki miliardów złotych, zatem drogowcy mają możliwość wykazania się, pokazania co potrafią – podkreśla wiceprezes zastrzegając, że oczywiście zdarzają się także przykłady bardzo negatywne. Takim przykładem, nagłaśnianym w mediach, jest chiński COVEC. - Uważam, że chińczycy ze swoimi technologiami nie powinni wchodzić na rynki europejskie – zastrzega Aleksander Jonek. Z wiceprezesem Polimex-Mostostal S.A. rozmawiamy o polskim drogownictwie.

Krajowe programy zarządzania mobilnościąEuropejskie państwa różnią się od siebie pod względem tego, jak radzą sobie z zarządzaniem mobilnością w miastach. Aby uchwycić te różnice, jak również odnaleźć cechy wspólne, EPOMM wprowadziła Monitorowanie Zarządzania Mobilnością. W ten sposób gromadzone materiały i raporty mogą być źródłem informacji i rozwiązań, także służących wymianie doświadczeń pomiędzy krajami.

W celu pokazania i podkreślenia skuteczności zastosowanych metod zarządzania mobilnością, EPOMM przedstawiła odnoszące sukcesy krajowe programy. Projekty zostały podzielone na 3 kategorie tematyczne.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku cz. IIW 2011 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jedno-jezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 33 222, co stanowi 82,9% wszystkich wypadków, zginęło w nich 3 740 osób (89,3% ogółu zabitych), a 41 053 osoby zostały ranne (82,9%).

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku cz. IW 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało rannych. Policji zgłoszono 366 520 kolizji. W porównaniu do roku 2010 nastąpił: wzrost liczby wypadków o 1 233, tj. o 3,2%, wzrost liczby zabitych o 282 osoby, tj. o 7,2%, wzrost liczby rannych o 549 osób, tj. o 1,1%, spadek liczby kolizji o 49 555, tj. 11,9%.

Najwyższy wskaźnik osób zabitych na 100 wypadków drogowych (18,6) osiągnęło województwo podlaskie, natomiast najniższy (6,9) – województwo śląskie. Najwyższy wskaźnik osób rannych na 100 wypadków drogowych (133,9) osiągnęło województwo dolnośląskie, natomiast najniższy (109,5) – zanotowano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Zarządzanie mobilnością – korzyści nad kosztamiWzrost Produktu Krajowego Brutto  powszechnie wiąże się z rozwojem transportu. Dlatego w spadku podróży samochodowych upatruje się zagrożenie dla kondycji gospodarczej kraju. Jednak analiza związku pomiędzy PKB i transportem samochodowym nie dowodzi, że wzrost gospodarczy następuje właśnie dzięki jego wykorzystaniu.

Dokument pt. „Czy redukcja celów podróży jest uzasadniona?” (Are VMT Reduction Targets Justified? VTPI, 2011) zawiera wiele interesujących przykładów (głównie z USA) wykazujących, że gospodarcza produktywność  regionów miejskich wzrasta wraz ze spadkiem udziału transportu samochodowego i zaplecza drogowego oraz równoczesnym zwiększeniem wykorzystania transportu publicznego.