Drogi i mosty

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w sumarycznych statystykach z 2012 roku cz. IW ubiegłym roku w stosunku do poprzedzającego go odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 3019 (o 7,5%), spadek liczby ofiar śmiertelnych o 618 (o 14,8%), a liczby rannych o 3709 (o 7,5%). Takie dane podaje przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych raport o stanie bezpieczeństwa państwa, do którego informacje z zakresu bezpieczeństwa drogowego dostarczyły: Komenda Główna Policji, Inspekcja Transportu Drogowego, Komenda Główna Straży Granicznej i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 

Osobnym wartym omówienia krakowskim przykładem przystanku o konstrukcji odmiennej od typowej jest przystanek „Dworzec Główny” na ul. Lubicz w kierunku centrum. Jednakże w tym konkretnym przypadku zrealizowana koncepcja nie do końca się sprawdza w praktyce.

Przystanki wiedeńskie w Krakowie cz. IPrzystanek wiedeński to rodzaj przystanku tramwajowo-autobusowego (w sytuacji gdy po torowisku dopuszczony jest ruch autobusów komunikacji miejskiej), lub zwyczajnie tramwajowego, występujący w sytuacji gdy torowisko nie przylega do chodnika/peronu a pomiędzy nimi znajduje się pas przeznaczony dla ruchu samochodowego. Przystanek ten charakteryzuje się tym, iż na całej jego długości poziom ulicy jest wyniesiony do poziomu chodnika. Nazwa pochodzi od prekursora w stosowaniu tego rozwiązania. Wiedeń był bowiem pierwszym miastem, w którym zaczęto stosować takie przystanki.

Studia powołano w odpowiedzi na potrzebę ustawicznego dokształcania kadry zatrudnionej przy budowie, eksploatacji i utrzymaniu obiektów mostowych, wynikającą z konieczności wprowadzenia nowych materiałów i rozwiązań technologicznych w warunkach dynamicznej rozbudowy sieci komunikacyjnej w Polsce.

Asfalt ze zwiększoną zawartością miału gumowegoInnowacyjna technologia asfaltu ze zwiększoną zawartością miału gumowego znacznie podniesie trwałość nawierzchni drogowych. Powstał właśnie testowy odcinek drogi w tej eksperymentalnej technologii.

Droga w tej technologii jest w podwarszawskim Pruszkowie, przed siedzibą spółki Strabag. Doświadczalny odcinek na ul. Parzniewskiej ma ponad 500 m długości. W ten sposób testowane są rezultaty projektu badawczego polegającego na wykorzystaniu gumy ze zużytych opon samochodowych do przedłużenia trwałości polskich dróg. Technologię opracowuje należąca do koncernu Strabag jednostka laboratoryjna TPA we współpracy z Politechniką Warszawską.

Transport odpowiada obecnie za połowę globalnego spożycia ropy naftowej i 20% światowego zużycia energii, z czego prawie 40% jest wykorzystywane jedynie w transporcie miejskim. Eksperci Międzynarodowej Agenci Energetycznej (International Energy Agency - EIA) szacują, iż do 2050 r., pomimo rozwoju technologicznego w dziedzinie motoryzacji oraz podejmowanych działań zmierzających do zmniejszenia stopnia zużycia paliwa, jednak dojdzie do podwojenia dotychczasowej wielkości konsumpcji energii w transporcie.