Drogi i mosty

Rowerowy szlak Odry i NysySzlak Odry i Nysy łączy źródła Nysy w Górach Izerskich z brzegiem Morza Bałtyckiego na wyspie Uznam i liczy sobie ok. 630 km. Na znacznych odcinkach trasy szlak prowadzi wydzielonymi ścieżkami rowerowymi lub drogami wyłączonymi z normalnego ruchu (leśnymi, technicznymi itp.). Ponad 80% stanowi nawierzchnia asfaltowa, choć zdarzają się też krótkie odcinki po żwirze, kostce betonowej lub zabytkowym bruku.

Rowerem po niemieckich drogach krajowychNiemcy od zawsze przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa, a w ostatnich latach na poważnie zajęli się ruchem rowerowym. Jednym z tego objawów jest wręcz masowa budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg federalnych (Bundesstraße, w skrócie B, odpowiednik naszych krajowych). Zobaczmy, jak one wyglądają, przede wszystkim w najczęściej odwiedzanej przez Polaków Brandenburgii, ale pokażemy też kilka migawek z dalszych landów.

PPP w projekcie budowy wiat przystankowych w WarszawiePrzygotowania warszawskiego projektu budowy wiat przystankowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego są zaawansowane. Przedsięwzięcie jest już po etapie negocjacji z potencjalnymi partnerami stołecznego Ratusza. Projekt będzie realizowany w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane. W przyjętej koncepcji projektu zasadniczym zastrzeżeniem postawionym przez miasto było to, że nie będzie żadnych dopłat ze środków publicznych. Zatem wynagrodzenie partnera prywatnego – koncesjonariusza będzie pochodziło wyłącznie z prawa do eksploatacji wiat przystankowych.

Kryzys w PPP?Ogólnodostępny 3-poziomowy parking podziemny pod placem Wolności w Poznaniu został uruchomiony w ostatnim dniu maja 2006 roku. Inwestycję tę można uznać za pionierskie wdrożenie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W okresie przygotowań i realizacji tego obiektu nie było jeszcze regulacji prawnych dla tego typu kontraktów. Projekt oparto na zasadzie „buduj – eksploatuj – przekaż”. W efekcie Poznań ma już doświadczenia w prowadzeniu takiego przedsięwzięcia i w jego funkcjonowaniu. To było podstawą podjęcia przygotowań kolejnych inwestycji parkingowych w formule PPP.

Zrównoważony transport w świadomości kierowców cz. IIW badaniu realizowanym dla Ministerstwa Środowiska odrębnie analizowano znajomość kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz „Europejski Dzień bez Samochodu”. Okazuje się, że Europejski Dzień bez Samochodu jest hasłem zdecydowanie częściej znanym niż Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Blisko 2/3 kierowców (64%) słyszało kiedykolwiek o Europejskim Dniu bez Samochodu, podczas gdy jedynie co dwudziesty (6%) słyszał o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Znajomość Europejskiego Dnia Bez Samochodu jest nieco wyższa w najstarszej grupie wiekowej (74%), u badanych kierowców z wyższym wykształceniem (77%), oraz u badanych kierowców o najwyższych dochodach (84%).

Większość polskich kierowców pokonuje samochodem krótkie dystanse, nawet do 5 km. Tłumaczą to wygodą i oszczędnością czasu. Jednak pocieszające jest to, że są skłonni zrezygnować z jazdy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej. Dostrzegają w tym swoje korzyści zdrowotne i finansowe.