Drogi i mosty

Droga pod laboratoryjną kontroląPrzeciętnie na roboty drogowe przyjmowany jest roczny bądź dwuletni okres gwarancji. Dobierane więc do wbudowania materiały drogowe i ich cechy, zapewniają wytrzymałość na ten wyznaczony gwarancją czas. A co potem? Przecież droga zgodnie z dokumentacją jest budowana na 20-letni okres eksploatacyjny. A coraz częściej mówi się o budowaniu dróg tzw. długowiecznych, które z założenia mają być trwałe i łatwe w utrzymaniu. - Chodzi w tym przypadku o zrobienie podbudowy drogi tak mocnej, by tylko zajmować się warstwami ścieralnymi, na przykład wymieniając już wypolerowane w eksploatacji, aby zapewnić w ten sposób komfort jazdy i bezpieczeństwo – mówi Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Biorąc zatem pod uwagę jakość oddawanych do użytku dróg oraz ich trwałość w GDDKiA nastąpią zmiany w organizacji prac laboratoriów.

Nowych dróg nie będzie, firmy budowlane na lodzieWycofanie się rządu z budowy tysiąca kilometrów nowych dróg ekspresowych i autostrad spowoduje wielomilionowe straty dla ponad 200 firm budowlanych – informuje Dziennika Gazeta Prawna.

Najwięcej za zmianę rządowych planów inwestycyjnych zapłacą małe i średnie przedsiębiorstwa. Z danych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa wynika, że nagłe wycofanie się rządu z ogłoszonych już planów uderzy w firmy transportowe, które wyleasingowały samochody dostawcze, w przedsiębiorstwa melioracyjne czy wreszcie w niewielkie lokalne firmy zbrojeniowo-montażowe. Jedne przygotowywały się do przetargów, inne oczekiwały kontraktów jako podwykonawcy dużych konsorcjów. Spółki budowlane, żeby zdobyć kontrakty, będą zaniżać ceny przetargowe – czytamy w DGP. Na pewno będą też szukały oszczędności, rezygnując z zakupu sprzętu czy lepszej jakości materiałów.

Niewidomi i słabowidzący w przestrzeni publicznej (IIIb)Jak osoby niewidome i słabowidzące mogą bezpiecznie poruszać się w przestrzeni publicznej? Oto zalecenia jakie przygotował Polski Związek Niewidomych. Powstały one jako efekt projektu „Chcemy zobaczyć żółte pasy, usłyszeć numery autobusów” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niewidomi i słabowidzący w przestrzeni publicznej (IIIa)Jak osoby niewidome i słabowidzące mogą bezpiecznie poruszać się w przestrzeni publicznej? Oto zalecenia jakie przygotował Polski Związek Niewidomych. Powstały one jako efekt projektu „Chcemy zobaczyć żółte pasy, usłyszeć numery autobusów” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dla lepszego zrozumienia poniższego materiału oraz ujednolicenia nazewnictwa przyjęliśmy następujące definicje:

Drogowe inwestycje do zamrażarkiPonad połowa przetargów zostanie anulowana, bo państwo nie ma pieniędzy. Sieć dróg ekspresowych łączących polskie miasta powstanie dopiero po 2020 r. Część może nie powstać nigdy – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Dziś kończą się konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia inwestycji drogowych. DGP poinformował, że w najbliższych dniach rząd wyśle do zamrażarki co najmniej 20 z 41 biegnących przetargów. Powodem zamrożenia inwestycji jest deficyt finansów publicznych. Dodatkowo rząd obawia się przekroczenia poziomu długu, bo wbrew zaleceniom unijnego Eurostatu nie wlicza do niego zobowiązań Krajowego Funduszu Drogowego.

Niewidomi i słabowidzący w przestrzeni publicznej (II)Widząc osobę niewidomą na ulicy możemy odnieść wrażenie, że poruszając się wykorzystuje głównie zmysł dotyku, że biała laska zapewnia jej bezpieczny kontakt z obiektami i informuje o wszelkich przeszkodach. W rzeczywistości osoby niewidome w znaczącej części poruszając się posługują się połączeniem bodźców słuchowych i dotykowych.