Drogi i mosty

Przykłady obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych cz. IIIW związku z modernizacją układu torowego w obrębie stacji Katowice przewidziano w projekcie wykonywanym przez Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o. zastosowanie mat wibroizolacyjnych. Celem prac wykonanych w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej było przeprowadzenie pomiarów drgań i określenie na tej podstawie dotychczasowych oddziaływań drgań od ruchu pociągów na stacji Katowice na konstrukcję peronów i przejść podziemnych a następnie sporządzenie analizy rozwiązań wibroizolacyjnych torów na stacji.

Przykłady obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych cz. IICelem prezentowanych obliczeń symulacyjnych był wybór jednego z trzech wariantów rozwiązania wibroizolacji w konstrukcji toru tramwajowego w ciągu ul. Mickiewicza w Warszawie. Prace rozpoczęto od wykonania badań wpływu drgań na ludzi w wybranych czterech budynkach położonych przy tej ulicy. Badania wykazały, że na górnych kondygnacjach budynków drgania wywołane przejazdami tramwajów naruszają warunki komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach mieszkalnych i konieczne jest zastosowanie wibroizolacji w nawierzchni tramwajowej.

Przykłady obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych cz. IWymagania w zakresie ochrony środowiska coraz częściej wymuszają stosowanie wibroizolacji nawierzchni szynowych przy budowie lub modernizacji linii kolejowych, tramwajowych lub metra celem obniżenia wpływu drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w nich przebywających. Stosuje się takie rozwiązania, jak: szyna w otulinie, bloki w otulinie, maty wibroizolacyjne różnego typu (np. podtłuczniowe) itp. [1, 2, 3]. Niestety po oddaniu inwestycji do eksploatacji nie zawsze osiąga się oczekiwane efekty. Poziom drgań sąsiedniej zabudowy czy mostu (lub wiaduktu) kolejowego lub tramwajowego nie maleje, a nawet zdarza się, że wzrasta po zastosowaniu wibroizolacji. Uniknięcie takich sytuacji jest możliwe tylko wtedy, gdy nie kopiuje się rozwiązań zastosowanych w innym miejscu, lecz projektuje się wibroizolację dostosowaną do danej sytuacji.

Transeuropejska Droga KrólewskaOd połowy czerwca br. Europę przemierza „Via Mobil”, multimedialny pojazd prezentujący historię oraz znaczenie gospodarcze i kulturowe najstarszego i najdłuższego w Europie szlaku handlowego Via Regia. „Via Mobil” w ciągu 4 miesięcy pojawi się w 5 krajach, 26 regionach i ponad 40 miastach. Przejazd przez Europę jest  promocją organizowanej w przyszłym roku przez Drezdeńskie Państwowe Zbiory Sztuki w Goerlitz wystawy pt. „Via Regia – 800 lat na wspólnej drodze”. W Polsce „Via Mobil” jest już od końca sierpnia i na swojej trasie ma takie miasta jak: Zgorzelec, Lubań, Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Brzeg, Opole, Gliwice, Bytom, Kraków, Tarnów, Rzeszów i Przemyśl.

Drogi ciche, bo porowatePoziom 65 dB oznacza dźwięk nie do zniesienia dla ludzkiego ucha. Niestety, ten poziom hałasu jest przekraczany w otoczeniu dróg, szczególnie szybkiego ruchu czy autostrad. Uciążliwości wynikające z hałasu komunikacyjnego dotykają już blisko 80 mln europejczyków. Przy tym szkody, jakie są skutkiem oddziaływania hałasu na ludzki organizm, szacuje się na 38 mld euro rocznie. Dlatego współczesne drogownictwo intensywnie poszukuje rozwiązań w zakresie tzw. cichych nawierzchni.

Autostrada A1 będzie tańsza o 300 mln złGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach podpisała z Alpine Bau umowę na dokończenie przez Austriaków południowego odcinka autostrady A1, poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

Droga ma być gotowa w kwietniu 2012 roku, czyli blisko dwa lata po czasie. GDDKiA podaje jednak, że inwestycję uda się ukończyć taniej. Alpine Bau chce za dokończenie kontraktu 555,65 mln zł, a zerwana umowa opiewała na około 1,1 mld zł. Z tego jednak blisko 370 mln zł trafiło już do kasy koncernu. Drogowcy liczą, że sąd przyzna im m.in. 40 mln euro zatrzymanych gwarancji wraz z odsetkami.