Drogi i mosty

System poboru opłat drogowych w CzechachMinisterstwo Transportu w Czechach pracuje nad nowym elektronicznym system poboru opłat drogowych. Zarząd Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej, grupa ekspertów z Wydziału Transportu Politechniki Czeskiej w Pradze (ČVUT Praha) i firma Kapsch mają opracować hybrydowe rozwiązanie łączące w jednym systemie zalety technologii mikrofalowej (DSRC) i satelitarnej (GPS/GPRS). Podczas trzyletniej procedury testowej te trzy organizacje nie tylko będą dopracowywać koncepcję systemu hybrydowego będą stopniowo wprowadzać modyfikacje, w związku z testowaniem hybrydowych urządzeń pokładowych (OBU).

Badania technologii mieszanek asfaltowych z wykorzystaniem obniżonych temperaturBadania efektywności trzech technologii mieszanek asfaltowych o obniżonej temperaturze oraz opracowanie metod projektowania i procedur sprawdzających prowadzone są w ramach czteroletniego programu. Badania te są już w zaawansowanej fazie. Przeprowadzone tego roku testy na drogach publicznych są w trakcie oceny. Ponadto, projektowane są urządzenia, które umożliwią wejście przedsięwzięcia w etap końcowy.

Rusza przetarg na system opłat za drogi, do wzięcia będzie co najmniej 500 mln złPrzetarg na budowę systemu poboru opłat za jazdę po polskich drogach elektryzuje koncerny z Francji, Włoch, Niemiec i Austrii. Kontraktem zainteresowane są także polskie telekomy i firmy informatyczne.

– Przetarg, w którym zostanie wybrana firma do budowy elektronicznego systemu poboru opłat (ETC) na drogach krajowych, ruszy na początku przyszłego roku. W połowie 2010 roku planujemy podpisanie umowy – mówi DGP Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Identyfikacja miejsc niebezpecznych ze względu na zły stan nawierzchniTrudność w określeniu zależności pomiędzy stanem nawierzchni drogowej a zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika z opisywania stanu nawierzchni przy wykorzystywaniu wskaźników, opracowanych dla innych zastosowań, przede wszystkim dla sterowania utrzymaniem dróg (PMS). Głównym mankamentem jest przy tym agregacja danych w obrębie odcinków obliczeniowych o długości 100 metrów i stałym położeniu przestrzennym.

Rząd dołoży do autostradW tym roku budżet dopłaci spółkom autostradowym aż 700 mln zł, a w 2012 r. – w ostatnim roku funkcjonowania systemu winietowego - różnica między wpływami z opłat a kwotą, którą trzeba zapłacić właścicielom dróg, wzrośnie do 1,6 mld zł.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to wynik złego systemu winietowego wprowadzonego przez rząd Marka Belki w 2005 r. Przez cztery lata system bilansował wpływy od firm transportowych z wydatkami dla spółek autostradowych.

Identyfikacja miejsc niebezpiecznych ze względu na zły stan nawierzchniJednym z najistotniejszych zadań każdego zarządcy dróg jest zagwarantowanie standardu bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie zgodnym z oczekiwaniami społecznymi. Optymalizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego jest we wszystkich zindustrializowanych gospodarkach wyzwaniem XXI wieku. Pomimo zauważalnych postępów, wyrażanych np. stale malejącymi wskaźnikami wypadkowości, konsekwentnie intensyfikowane są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Stan bezpieczeństwa na drogach urasta stopniowo do rangi wyznacznika stopnia nowoczesności państwa, jest przedmiotem programów politycznych i jak mało który temat w toczonych dyskusjach społecznych nie budzi kontrowersji.