Drogi i mosty

KLIR z przyczynkiem do pewnej historiiW latach 80. ubiegłego stulecia rozproszone środowisko miejskich inżynierów ruchu czuło się zepchnięte na margines drogownictwa, pozbawione możliwości podejmowania skutecznych działań, wprowadzania nowych rozwiązań i wywierania wpływu na regulacje dotyczące ich specjalizacji w branży. Dlatego w 1989 roku powstał Klub Inżynierii Ruchu.

Zygmunt Użdalewicz, Marek Wierzchowski i Jacek Dobiecki – trójka inspiratorów i założycieli Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu wspomina początki inżynierii ruchu w kraju, sytuację środowiska wdrażającego zachodnie podejście do organizacji ruchu oraz czas sprzed dwudziestu lat, kiedy zrodziła się idea integracji inżynierów w KLIR – w stowarzyszeniu, które w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności.

Drogi piękne, ale nie bez problemów- Norweska infrastruktura jest niedofinansowana i to od wielu lat. Podobnie jak w Polsce. I co najgorsze – niedofinansowana jest nie tylko sieć drogowa, ale również komunikacja zbiorowa. Na przykład kolejka dojazdowa w Oslo nie jest w stanie przejąć większej liczby pasażerów ze względu na swoją ograniczoną przepustowość – mówi Paweł Gajowniczek, z którym rozmawiamy o drogach w Norwegii.

- Jaki jest norweski system administrowania drogami zarówno pod względem organizacyjnym, jak też finansowym?

Polskie miasta będą przejezdne najwcześniej za cztery lata17,8 mld zł wyda sześć dużych polskich miast na modernizację dróg i sieci komunikacyjnej – wynika z szacunków GP. Największy budżet na remonty – 9,3 mld zł do 2013 roku – ma Warszawa. Większość z paraliżujących ruch, ale niezbędnych inwestycji, ma się zakończyć w 2013 roku.

Korki na drogach stały się już tak uciążliwe, że informacyjna stacja telewizyjna TVN24 zdecydowała się kupić helikopter. Po co? By pokazywać obrazki z zatłoczonych miast i pomagać kierowcom omijać samochodowe zatory.

Procedury i technologie zabezpieczania osuwiskOpracowania projektowe dotyczące zabezpieczeń stref osuwiskowych powinny charakteryzować się interdyscyplinarnością. Ponadto wymagają ścisłej współpracy wszystkich jednostek, na terenie których zidentyfikowano cały obszar osuwiska – to jedne z zasadniczych wniosków Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 27–29 maja 2009 r.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Rejonie Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Nostryfikacja dyplomu i uprawnieniaInżynier X mieszka w  Stanach Zjednoczonych od 15 lat. W USA ukończył studia wyższe na kierunku technicznym. Ma za sobą kilka lat inżynierskiej praktyki zawodowej.

Podobnych życiorysów zawodowych jest z pewnością wiele. Inżynierowie pracujący za granicą wykorzystują swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jednak jak będzie po powrocie do kraju, czy i w jaki sposób mogą nadal pracować w swoim zawodzie?

Zagraniczna praktyka stosowania geosyntetykówOcenę efektywności wbudowanych geosyntetycznych warstw pośrednich na nawierzchniach sztywnych prezentują poniżej opisane naprawy na dwóch eksperymentalnych odcinkach dróg w Belgii.

Naprawa na drodze eksperymentalnej Sint-Pieters-Leeuw

Sprawdzenie klawiszowania płyt wykazało wielkość ugięcia ponad 1 mm. Powstała zatem konieczność ustablizowania płyt, czego dokonano poprzez iniekcję cementową. Metoda „crack and seat”, tj. przekruszania płyt i zagęszczania, nie mogła być stosowana, ze względu na bliskość domów i obawy przed wstrząsami podczas kruszenia.