Drogi i mosty

kasaBiałystok otrzymał dodatkową dotację na budowę węzła Porosły w wysokości ponad 47,1 mln zł. Całkowite dofinansowanie projektu z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi obecnie ponad 219,7 mln zł. Jak zapewnił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń – jest szansa na więcej.

edroga001W piątek (22 listopada) odbyło się uroczyste zakończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 558 łączącej między innymi Lipno z Dobrzyniem nad Wisłą. Gruntowna modernizacja 7-kilometrowego odcinka pochłonęła ponad 12 mln zł.

roboty drogowe22 listopada w Jaworznie podpisano umowę na przebudowę ul. 11 listopada oraz wybudowanie łącznika z drogą krajową 79. Przewidywany koszt tej inwestycji to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację tego zadania miasto otrzymało także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zdjęcie 1121 listopada zakończyło się układanie nawierzchni betonowej w ciągu autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia. Na odcinku 20 km wykonano prace zabezpieczające, ułożono nawierzchnię, dokończono budowę wiaduktów i węzłów.

moneyMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansuje budowę mostu na Odrze, który połączy miejscowość Łubowice i Ciechowice w ramach programu "Mosty dla Regionów".

edroga0441 grudnia br. na terenie Republiki Czeskiej zacznie obowiązywać nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych. Jeżeli kierowcy zespołów pojazdów powyżej 3,5 t nie dopełnią formalności w terminie i nie zainstalują nowych jednostek pokładowych, istnieje ryzyko, że na drogach granicznych z Czechami na terenie RP może dojść do utrudnień w ruchu.