Drogi i mosty

Nowe pomysły na finansowanie budowy dróg

Dzięki spadkowi cen planowane przez rząd inwestycje drogowe będą kosztować ok. 30 proc. mniej. BGK wyemituje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego obligacje na 7,8 mld zł – wynika z planu finansowego KFD, do którego dotarła „Rz”.

Na wszystkie inwestycje drogowe – budowę autostrad i dróg ekspresowych, prace przygotowawcze i remonty – mamy wydać z Krajowego Funduszu Drogowego w 2009 roku 14,3 mld zł. Do tego dochodzi 7 mld zł z budżetu państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) już wydała z tej puli ok. 5 mld zł - informuje Rzeczpospolita.

Tanie oferty nie zawsze najlepsze dla inwestycjiTylko w co dziesiątym polskim przetargu pojawia się kryterium inne niż cena. Eksperci ostrzegają, że prowadzi to do patologii.

Z roku na rok więcej zamówień publicznych udzielanych jest wyłącznie na podstawie ceny. Umowy są zawierane z firmą, która złoży najtańszą ofertę. Jakie mogą być tego efekty?

- Czasem może to prowadzić nawet do tego, że zlecenie w ogóle nie zostaje wykonane, a przedsiębiorca jedynie pozoruje pracę - ostrzega w Rzeczposopolitej Grzegorz Wicik, radca prawny z Instytutu Zamówień Publicznych.

Naprawa i ochrona betonowych mostówBeton to doskonały materiał budowlany. Jest łatwy w stosowaniu i umożliwia dowolne kształtowanie elementów konstrukcyjnych, jest odporny na działania czynników środowiska, a przede wszystkim - stosunkowo tani. To zadecydowało o sukcesie tego materiału w budownictwie mostowym. Mosty i wiadukty wykonane z betonu ponadto są efektownymi obiektami, stanowiącymi atrakcyjny element architektoniczny.

Janusz BohatkiewiczNasz portal jest jednym ze starszych wydawnictw na rynku elektronicznych mediów. Przyszła więc pora, by coś w nim zmienić – mamy nadzieję, że na lepsze i ku zadowoleniu stałych czytelników oraz tych, którzy wkrótce do nich dołączą, przekonując się do walorów nowoczesnych nośników informacji.

Właśnie postęp w technologiach komputerowych oraz oczekiwania pod względem szybkości i dostępności do informacji były zasadniczą przesłanką dokonanych zmian. Pragniemy oferować Państwu nowoczesny produkt. Chcieliśmy stworzyć nie tylko portal zasobny w aktualne informacje i w materiały merytorycznie wspomagające bieżącą pracę drogowców, ale też taki, który w swojej funkcjonalności umożliwi sprawne dotarcie do poszukiwanej wiedzy.

Jedno prawo dla drógWielokrotnie ponawiane próby nowelizowania części istniejących przepisów drogowych bez analizy ich wpływu na kolejność elementów procesu projektowania i budowy, a także inne regulacje prawne, powodują, że inwestor jest zaskakiwany i od wielu lat tkwi w nieustającym procesie przygotowania inwestycji, zmieniając, uzupełniając, bądź też zrywając zawarte umowy z projektantami, co powoduje coraz większy chaos.

Przygotowanie inwestycji drogowej to najczęściej kilkuletni proces, którego reguły nie mogą być zmieniane co jakiś czas. Zmiany te powinny być kompleksowe, obowiązywać na przykład po co najmniej rocznym vacatio legis ustawy. Innym rozwiązaniem jest opracowanie ustawy „prawo dla drogownictwa”, która będzie jedynym aktem prawnym obowiązującym przy przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowej.

Geosyntetyki w nawierzchniach drógPowszechność stosowania geosyntetyków mogłaby świadczyć, że już poznaliśmy ich walory i nauczyliśmy się je wykorzystywać w budownictwie nawierzchni drogowych. - Niestety, sytuacja nie jest jeszcze doskonała, czego dowodzą błędy popełniane w ich stosowaniu – zauważa dr inż. Wanda Grzybowska z Politechniki Krakowskiej. – Błędy nie są wynikiem wad technologii. Otóż, zarówno projektanci, jak i wykonawcy jednak nie posiadają dostatecznej wiedzy o tej technologii. Uważają, że układanie geosyntetyków jest „samograjem”, mało tego rozwiązującym wszelkie drogowe bolączki. Nic bardziej mylącego – zastrzega dr Wanda Grzybowska.

Geosyntetyki zrobiły w budownictwie drogowym niebywałą „karierę”. Pierwsze ich zastosowania miały miejsce w latach 70. i 80. Potem ich proces wdrażania do budownictwa drogowego nastąpił bardzo dynamicznie.