Drogi i mosty

24730GDDKiA podpisała umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 na odcinku Opatów – Nisko. Wartość umowy to ok. 10,3 mln zł.

edroga214Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał zgodę na budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – granica państwa Budzisko, o długości ok. 24 km. Jest to fragment międzynarodowej trasy Via Baltica.

IMG0064W przetargu na przebudowę pierwszych 22 km drogi krajowej nr 18 i dostosowanie do parametrów autostrady wpłynęło pięć ofert o wartości od ok. 308,2 do 332,3 ml zł. Ponieważ wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji tj. 303,8 mln zł, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu. Ponowne postępowanie planujemy ogłosić w pierwszej połowie czerwca br.

02 120 maja 2019 br. w Zabierzowie ogłoszony został przetarg na projekt obwodnicy Zabierzowa wraz z uzyskaniem zgody na budowę inwestycji. Oferty można składać do 24 czerwca. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID. Ten sam wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

dabrowskiego rzgowska2Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Rzgowskiej trwają ostatnie prace związane z budową nowego torowiska. Prace rozpoczęły się tam w sierpniu ubiegłego roku.

edroga027Północna obwodnica Gryfic połączy drogi wojewódzkie nr 110, 109 i 105. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił właśnie przetarg na wykonanie tej inwestycji. Nowa trasa odciąży miasto z uciążliwego ruchu i poprawi komunikację w całej okolicy.