Drogi i mosty

S17 Piaski HrebenneRozpoczęły się prace na budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. W rękach projektantów jest opracowanie dokumentacji przygotowawczej na cały odcinek S17 od Piask do Hrebennego.

edroga11520 maja GDDKiA podpisze umowy na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11) oraz na projekt i budowę obwodnicy Praszki w ciągu DK45.

budowa 03Po wielokrotnych wezwaniach firmy Rubau Polska Sp. z o.o. do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S7 węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola oraz S61 Podborze - Śniadowo, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

edroga1013Celem stosowania dróg o przekroju 2+1 jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie potrzeby wyprzedzania i eliminowanie frustracji i agresji u kierowców. Przy okazji ich projektowania inżynierowie stoją przed wieloma dylematami: jaki pas rozdziału zastosować, jak długi powinien być pas do wyprzedzania, a jakie mieć zakończenie?

edroga058Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i uzgodnione z Ministerstwem Finansów zasady podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.

roboty drogoweRozpoczęła się jedna z najważniejszych, a może i najważniejsza inwestycja drogowa w tej perspektywie dofinansowania z kasy Unii Europejskiej, która realizowana jest w północnej części miasta. Chodzi o inwestycję, której zakres obejmuje m.in. rozbudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Jesionowej do Witosa, przebudowę tej ostatniej na całej długości oraz połączenia jej z ulicą Radomską będącej częścią DK 73, przebudowę ul. Szybowcowej oraz budowę ul. Karczunek.