Drogi i mosty

WIDOK Z BOKU OD STRONY NS Kurow115 maja nastąpił ponowny wybór oferty w przetargu na budowę mostu na Dunajcu, w Kurowie koło Nowego Sącza, w ciągu DK75. Ponownie za najkorzystniejszą ofertę została uznana ta złożona przez polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű. Od pierwszego wyboru wpłynęło odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej).

edroga068W Myśliborzu podpisano kontrakt na budowę obwodnicy miasta w ciągu DK26 o długości 3,4 km. Umowa opiewa na kwotę 41,36 mln, inwestycję będzie realizowała firma Maldrobud Sp. z o.o. z Myśliborza. Samorząd dofinansuje realizację drogi kwotą 8 mln złotych. Obwodnica wyprowadzi z Myśliborza ruch tranzytowy w ciągu DK26, który obecnie przebiega przez centrum miasta, w tym pod średniowieczną bramą obronną.

edroga044GDDKiA podpisała umowę na wykonanie koncepcji programowej na rozbudowę odcinka S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka oraz uzyskanie DUŚ na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki (dł. 15 km). Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy za ok. 3 mln zł.

csm LDZ rewitalizuje Jaracza 4 ada9e2bd39Przebudowana ulica ze szpalerem drzew, nowy park kieszonkowy z placem zabaw, zmodernizowane targowisko z secesyjnym zadaszeniem i odnowione lokale. Tak zmienia się ul. Jaracza na krótkim odcinku.

edroga036Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728, na odcinku Drzewica - Brzustowiec. Rozbudowa obejmie prawie 2,8 km (od mostu na rzece Drzewiczce w Drzewicy do miejsca, gdzie rozpoczyna się istniejący chodnik w miejscowości Brzustowiec).

roboty drogoweKołobrzeg przygotowuje się do remontu najkrótszego komunikacyjnego połączenia z nadmorskimi atrakcjami turystycznymi i portem. Chodzi o modernizację ul. Wylotowej. Inwestycji zaplanowanej przez starostwo powiatowe pomogą unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.