Drogi i mosty

POIiŚ20umowy 01Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dyrekcja skutecznie realizuje i rozlicza projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 roku.

csm km 21350 obiekt wd3 16 m. pawlowek 3 65ef2b5c9aDrogowcy kontynuują prace przy brakującym odcinku obwodnicy Bydgoszczy na trasie S5 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Opławiec. Kompletna trasa szybkiego ruchu pozwoli wyprowadzić z miasta uciążliwy tranzyt.

IMG 0492Plany na 2020 rok dotyczące inwestycji drogowych w Kielcach są bardzo ambitne. Na realizację wszystkich przedsięwzięć, jakie zaplanowano na najbliższe 12 miesięcy, przeznaczono 156 mln zł.

excavators 800996 960 720W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia prac przy budowie węzła Głębokie w Szczeicnie, kierowcy mogą spodziewać się pierwszych utrudnień w rejonie prowadzonej inwestycji.

obw buczkowic fot ZDWObwodnica stanowi połączenie drogi ekspresowej S1 z drogą wojewódzką nr 942 prowadzącą do Szczyrku. Trasa ma ułatwić dojazd w Beskidy i łatwiejszy wyjazd ze Szczyrku w godzinach szczytu. - Cieszę się, że nowa obwodnica Buczkowic może służyć mieszkańcom regionu, ale i turystom, chcącym skorzystać z wypoczynku w Beskidach. Dzięki tej inwestycji uda się usprawnić ruch, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość podróży, a także zmniejszyć uciążliwość w ruchu tranzytowym – podkreśla marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

obw konarzyce 1Obwodnica Konarzyc, która jest częścią modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 677, została oficjalnie przekazana do użytku. Inwestycja została dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.