Drogi i mosty

edroga001Przygotowania do przebudowy układu dróg na szczecińskim Międzyodrzu trwają. Miasto ma gotowe projekty, decyzje środowiskowe oraz złożony wniosek o dofinansowanie. Pierwsze wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały złożone.

csm Rondo Nakielska Lochowska 0285bfc277W Bydgoszczy trwa szereg prac na ul. Łochowskiej, wzdłuż której powstanie droga rowerowa. Na połączeniu z Nakielską i Lisią budowane jest natomiast rondo. Mimo dużego zakresu robót cały czas są przejezdne dwa pasy ruchu. Inwestycja kosztuje 7 mln zł.

A18 Olszyna Golnice- To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

moneyKE ostatecznie potwierdziła udzielnie wsparcia w wysokości niespełna 297 mln zł na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.

S1920podpisanie20umowy20podgorze20kamien20a- Dzisiaj rozpoczynamy realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Jak wielokrotnie podkreśla minister Adamczyk, Via Carpatia to droga życia dla Polski Wschodniej. Każda podpisana umowa przybliża nas do podróżowania bezpiecznie i komfortowo na kierunku północ-południe – powiedział wiceminister infrastruktury, Marek Chodkiewicz.

excavators 800996 960 720Konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM złożyło najkorzystniejszą ofertę w rozstrzygniętym właśnie przetargu na budowę fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego. Wybrani przez miasto oferenci zaproponowali blisko 82,6 mln zł.