Drogi i mosty

construction 2578410 960 720GDDKiA zawarła porozumienie umożliwiające wyraźne przyspieszenie bezpośrednich płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów realizujących prace i usługi na budowie autostrady A1 na odcinku od węzła Rząsawa do węzła Blachownia. Wykonawcą zadania jest konsorcjum, którego liderem jest Salini Polska. Porozumienie umożliwi niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich na kwotę ok. 30 mln zł.

remont Tomaszowska 1Jędrzejów Przemysłowy to nie tylko setki hektarów terenów przemysłowych, ale również nowa kanalizacja, drogi i przede wszystkim tysiące miejsc pracy. Na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej z ul. Jędrzejowską powstaje rondo. Właśnie rozpoczyna się kolejny etap prac.

20190329 091732Cztery ciężarówki, 128 ton, obciążenie statyczne - tak wyglądała próba obciążeniowa na wiadukcie południowym, który powstał w ramach przebudowy ul. Łódzkiej na odcinku od Lipnowskiej do Zdrojowej.

2352910 firm projektowych złożyło oferty w przetargu na opracowanie koncepcji programowej budowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Suchowola – Sztabin (z obwodnicą Sztabina) o długości około 13 km. Propozycje cenowe mieszczą się w przedziale od 1,78 mln zł do 4,4 mln zł, ale tylko 4 z nich są poniżej kwoty przygotowanej przez zamawiającego (GDDKiA).

edroga00218 marca br. regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Mogilna. Nowy odcinek trasy będzie przebiegać przez miejscowości Świerkówiec i Żabno. Stanowi on kontynuację wybudowanego w 2012 r. pierwszego odcinka obwodnicy.

wschodnia2- Jeśli chodzi o skumulowanie inwestycji w programie rewitalizacji, po ulicy Włókienniczej, najwięcej projektów realizujemy właśnie przy ul. Wschodniej. Nie tylko przebudowujemy gruntownie ulicę od ul. Północnej do Jaracza, ale także wyremontujemy 9 kamienic i utworzymy zielone skwery – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.