Drogi i mosty

roboty drogoweRozpoczynają się prace związane z przebudową placu u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej na poznańskim osiedlu Smochowice. Wybrany w postępowaniu przetargowym przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie wykonawca ma zakończyć roboty wiosną.

IMG 0492Ulica Grota Roweckiego w Szczecinie zmienia się każdego dnia. Jest już warstwa wiążąca i warstwa podbudowy bitumicznej na odcinku ul. Grota Roweckiego od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Dwernickiego. Trwają prace przy wykonywaniu chodników, brukowanie miejsc postojowych i zatok autobusowych. Roboty powinny zakończyć się w połowie roku.

drog ekspresRok 2019 GDDKiA zakończyła realizując 80 zadań o łącznej długości ponad 960 km. Udostępniono do ruchu 460 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km.

DK44 Obw Oswiecimia 01Tuż przed końcem 2019 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, którym jest obwodnica Oświęcimia (DK 44). 30 grudnia 2019 r. rozpoczęła się procedura przetargowa. Zainteresowani wykonawcy mogą zapoznawać się z warunkami przetargu i składać oferty do 3 marca 2020 r.

edroga992O blisko 23 mln złotych zwiększono alokację środków na realizację projektów, dotyczących modernizacji na energooszczędne oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych w świętokrzyskich gminach. Pozwoli to wesprzeć dodatkowo 11 projektów – wszystkie, które do tej pory pozostawały na liście rezerwowej konkursu realizowanego w ramach rozdysponowywania środków z RPO. Uchwałę w tej sprawie podjął – podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

fot. ZIMStart projektowania nowych inwestycji infrastrukturalnych, przejęcie największych komunikacyjnych zadań na północy, kontynuacja programu budownictwa komunalnego, nowe i odnowione budynki użyteczności publicznej. – Choć wiele projektów doprowadziliśmy do końca, a część przyspieszyliśmy, realizacja nie wszystkich przebiegała tak, jak to sobie założyliśmy. Mam nadzieję, że 2020 rok okaże się przełomowy, szczególnie dla zadań drogowych na północy – podsumowuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.