Drogi i mosty

DK44 Obw Oswiecimia 01Tuż przed końcem 2019 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, którym jest obwodnica Oświęcimia (DK 44). 30 grudnia 2019 r. rozpoczęła się procedura przetargowa. Zainteresowani wykonawcy mogą zapoznawać się z warunkami przetargu i składać oferty do 3 marca 2020 r.

edroga992O blisko 23 mln złotych zwiększono alokację środków na realizację projektów, dotyczących modernizacji na energooszczędne oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych w świętokrzyskich gminach. Pozwoli to wesprzeć dodatkowo 11 projektów – wszystkie, które do tej pory pozostawały na liście rezerwowej konkursu realizowanego w ramach rozdysponowywania środków z RPO. Uchwałę w tej sprawie podjął – podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

fot. ZIMStart projektowania nowych inwestycji infrastrukturalnych, przejęcie największych komunikacyjnych zadań na północy, kontynuacja programu budownictwa komunalnego, nowe i odnowione budynki użyteczności publicznej. – Choć wiele projektów doprowadziliśmy do końca, a część przyspieszyliśmy, realizacja nie wszystkich przebiegała tak, jak to sobie założyliśmy. Mam nadzieję, że 2020 rok okaże się przełomowy, szczególnie dla zadań drogowych na północy – podsumowuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

S17KolbielGarwolin 0434 1Prawie wszystkie oddziały GDDKiA podsumowały rok swojej pracy obejmującej planowanie, ogłaszanie przetargów, wybór wykonawców, nadzorowanie projektowania i robót budowlanych oraz oddawanie nowych odcinków dróg krajowych. I chociaż spora część zadań dotyczyła utrzymania, remontowania, poprawy brd, budowy obwodnic itd., to jednak w 2019 roku chyba najwięcej uwagi poświęcono drogom ekspresowym.

budowa 0130 grudnia wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy fragmentu drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

DJI 0068Toruńscy drogowcy ogłosili przetarg na rozbudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego. Oferty można składać do 14 lutego 2020 roku.