contentmap_plugin

edroga027Blisko połowę kosztów przebudowy ponad 2-kiometrowego odcinka drogi powiatowej Kawno-Sieciemin pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Unijne fundusze pomogą w realizacji partnerskiej inwestycji trzech zachodniopomorskich samorządów. To gmina Sianów jako lider oraz powiat koszaliński i powiat sławieński.

 

Umowę, dzięki której eurofundusze pozwolą na przeprowadzenie transportowego przedsięwzięcia podpiszą 7 lutego wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.

Modernizacja ponad 2 kilometrów drogi powiatowej nr 3541Z ma usprawnić lokalny układu komunikacyjny. Ponadto przebudowa na odcinku Kawno-Sieciemin ma polepszyć połączenie z należącą do sieci TENT drogą krajową nr 6. Prace obejmują poszerzenie oraz wykonanie nowej jezdni, a wcześniej wzmocnienie podłoża.

Inwestycja przeprowadzona zostanie w partnerstwie trzech samorządów, czyli gminy Sianów z powiatami koszalińskim i sławieńskim. To właśnie one po zakończeniu prac będą odpowiedzialne za utrzymanie nowej infrastruktury drogowej. Koszt transportowych zmian to ponad 3 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże sianowskiemu samorządowi 1,4 mln zł unijnej dotacji. Droga ma zostać wyremontowana do końca 2018 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.