M 7633Od maja trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 512, a w październiku położone zostały tam pierwsze masy bitumiczne. Przebudowa drogi z Pieniężna do Bartoszyc potrwa do września 2021 roku. Długość przebudowywanej drogi to aż 48 kilometrów.

 

12 ekip, czyli ponad 70 osób, intensywnie pracuje na przebudowywanych odcinkach. Droga 512 przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie, w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce.

Ta rozpiętość inwestycji powoduje, że największym wyzwaniem jest logistyka dostawy materiałów i koordynacja prac na poszczególnych odcinkach. Dla ruchu lokalnego konieczne jest utrzymanie objazdów, co z kolei powoduje konieczność zakończenia wyznaczonego odcinka, by móc przystąpić do kolejnego. Podobnie znaczna ilość przepustów, które przecinają przebudowywaną drogę wymusza konieczność koordynacji na najwyższym poziomie.

Zadanie zostało podzielone na odcinki. Wykonane zostały już roboty przygotowawcze tj. odhumusowanie i roboty ziemne (wymiana i wykonanie nasypów) pod nową obwodnicę Górowa wraz z warstwami konstrukcji jezdni. Powstało 7 nowych przepustów, a od Worławek do Górowa Iłowieckiego wykonane zostały roboty rozbiórkowe i ziemne wraz z warstwą mrozoochronną. Podobnie od Piast Wielkich do Piasek.

 M 7716 M 7952

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace ziemne trwają na odcinku od Pieniężna do Górowa Iławeckiego. Od Worławek do Górowa powstaje warstwa mrozoodporna i podbudowa nowej jezdni. Tam także przebudowywane są sieci teletechniczne, wodociągowe i budowana jest kanalizacji deszczowa. W Górowie powstają nowe przepusty i przebudowywane są sieci gazowe.

Na odcinku od Górowa Iłowieckiego do Bartoszyc także toczą się roboty rozbiórkowe, powstają wykopy, nasypy z ulepszeniem podłoża i warstwy mrozoodporne. W Wiewiórkach rozbierany jest most i powstanie tu zupełnie nowy obiekt. Od Piast Wielkich do Wiewiórek trwają prace przy przebudowach sieci teletechnicznych i wodociągowych.
- Położyliśmy na budowie pierwsze warstwy bitumiczne – mówi Marta Szydłowska dyrektor projektu z firmy NDI. W Wiewiórkach, gdzie rozbierany jest most trwają prace przy posadowieniu zupełnie nowego obiektu nad rzeką Elmą.

DJI 0044DJI 0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi 512 obejmuje:
- budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy;
- korektę łuków poziomych i pionowych DW512;
- budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych;
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów, w tym remont 1 mostu, przebudowę 1 mostu;
- budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych;
- budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów;
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
- niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego;
- korektę poszerzenie jezdni;

Na odcinkach poza terenem zabudowanym droga będzie miała jednoprzestrzenny przekrój drogowy, z rowami drogowymi u podstawy korpusu drogowego. W miejscach lokalizacji przystanków autobusowych zostaną wykonane zatoki i perony autobusowe.

Na odcinkach na terenie zabudowanym zastosowany został przekrój uliczny - na obu krawędziach jezdni będzie się znajdował krawężnik. Na terenie miejscowości oraz na dojściach do projektowanych przystanków autobusowych zaprojektowane zostały odcinki chodników. Na przystankach zaprojektowano perony wzdłuż zatok autobusowych.

Źródło: NDI

Komentarze  
Janusz
0 #1 Janusz 2019-11-04 15:40
Pamietam ze asfalt kladli tam jak jeździłem do szkoly jakies 35 lat temu. Potem tylko poprawki. Dziura na dziurze lata na lacie. Mam nadzieję ze wzmacniaja obrzeza. Chyba niemcy tez sie nie spisali budujac te droge bo przelomy i garby non stop. Zrobcie porzadnie. Wtedy 35 lat temu odcinek od Bartoszyce do Tolek kladla jedna firma i po dwóch latach byly juz dziury. W stronę Gorowa bylo trochę lepiej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.