16884Wykonawca drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard wykonał już 1,8 km kilometra podbudowy z betonu asfaltowego na obu jezdniach drogi ekspresowej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów.

– To pierwszy fragment z warstwą bitumiczną na trasie zasadniczej na S6 od Goleniowa do Koszalina, sukcesywnie również na następnych fragmentach budowanej S6 będzie się rozpoczynało rozkładanie mas bitumicznych – podkreśla Łukasz Lendner dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie.

Budowa drogi S6 trwa obecnie na wszystkich 6 odcinkach od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości 120 km. Siły wykonawców zaangażowane obecnie w realizację tej drogi to 2 200 pracowników i ponad 1000 maszyn. Drogą S6 powinniśmy pojechać w 2019 roku.

Budowa drogi ekspresowej S6 Goleniów-Koszalin rozpoczęła się wiosną tego roku. Na początku były wykonywane roboty przygotowawcze obejmujące wycinkę drzew, rozpoznanie saperskie i prace geodezyjne. Następnie ruszyły zasadnicze roboty budowlane. Trwają roboty ziemne, wzmocnienie gruntu, formowanie nasypów i wykopów. Po zakończeniu prac ziemnych na odpowiednio przygotowanym podłożu jest wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego. Po wykonaniu tego etapu prac wykonuje się już warstwy bitumiczne. Konstrukcja nawierzchni zakłada wykonanie 3 warstw bitumicznych – podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Masy bitumiczne są produkowane w specjalnych wytwórniach, postawionych na placu budowy. Łącznie na S6 od Goleniowa do Koszalina zostanie wbudowanych ponad 1,5 miliona ton mas bitumicznych.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.