construction 2578410 960 720Budowa Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna idzie zgodnie z planem. Na odcinku od Żor w kierunku Rybnika został położony pierwszy kilometr nawierzchni bitumicznej na jednym z pasów ruchu.

 

– Przypomnijmy, że droga Racibórz-Pszczyna będzie miała po dwa pasy ruchu w dwóch kierunkach, wykonawca położył pierwszy odcinek jednego z dwóch pasów biegnących w kierunku Rybnika – mówi Jacek Hawel naczelnik wydziału dróg w rybnickim magistracie.

Inwestycja jest zaawansowana na wszystkich odcinkach, jednocześnie trwają intensywne prace związane z betonowaniem 13 obiektów mostowych.

Trwa betonowanie elementów wiaduktu drogowego nad linią kolejową w okolicach ul. Szybowcowej, podobne prace toczą się na węźle gotartowickim. Prace związane z betonowaniem są prowadzone również na wiadukcie w ciągu ulicy Boguszowickiej i Ziemskiej. - W ubiegłym miesiącu wykonawca lał beton przez około 30 godzin ciągle, bez przerwy, na wiadukcie przy Wodzisławskiej, gdzie dostarczył 140 betoniarek betonu – dodaje Jacek Hawel naczelnik wydziału dróg w rybnickim magistracie. – Wykonawca na terenie budowy ustawił betoniarnię, specjalnie na potrzeby budowy drogi i to ona na bieżąco obsługuje plac budowy.

Na całym odcinku zakończyły się prace związane z wymianą gruntów. Dobiegają końca prace związane z palowaniem i wzmacnianiem ziemi pod budowę drogi. Niedługo wykonawca rozpocznie budowanie kolejnych warstw podbudowy drogi.

Estakada między dzielnicami Chwałowice i Zamysłów będzie przebiegała nad liniami kolejowymi. Do jej budowy została wykorzystana metoda tzw. nasuwania podłużnego, co oznacza, że wykonawca najpierw musi wybudować skomplikowane urządzenie wraz z formą, do której wleje beton. Następnie, zastygłe elementy konstrukcji wiaduktu zaczną być wysuwane i po kawałku nakładane nad linią kolejową – wyjaśnia Jacek Hawel.

Na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Chwałowice do końca lipca potrwają prace związane z przebudową ciepłociągu. Po przebudowie i przeprowadzeniu niezbędnych testów szczelności i wytrzymałości instalacji zostanie ona przekazana właścicielowi sieci.

Najbardziej zaawansowane prace trwają na węźle świerklańskim, gdzie konstrukcja wiaduktu jest już gotowa. Toczą się tam prace wykończeniowe związane z tzw. galanterią betonową. Wkrótce ruch samochodowy zostanie poprowadzony przez nowe rondo, które będzie już docelowym układem drogowym w tym miejscu.

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to lato 2019 roku. Wartość najwyższego w historii miasta dofinansowania z funduszy europejskich to prawie 290 mln zł, a łączna wartość projektu to 433,7 mln zł.

Długość budowanego odcinka południowej obwodnicy miasta to 10,22 kilometra, dzięki czemu Rybnik uzyska szybkie połączenie z autostradą A1. Długość drogi śródmiejskiej to 860 metrów.

Na trasie drogi budowanych jest 13 obiektów mostowych i 5 bezkolizyjnych węzłów.

Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.