contentmap_plugin

edroga266Pierwszy most w ramach programu "Mosty dla regionów" powstanie na Podkarpaciu, a konkretnie w Jarosławiu. Planowana inwestycja, według wstępnych szacunków będzie kosztować blisko 120 milionów złotych. Most powstanie na Sanie, w ciągu drogi wojewódzkiej 865.

 

- W tym programie posługujemy się taką sentencją Isaaca Newtona, która mówi, że "ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów" i tak faktycznie przez ostatnie lata się działo – mówił minister Jerzy Kwieciński. - W tym czasie budowaliśmy dużo mostów w ciągach dróg ekspresowych, w ciągach autostrad i dróg krajowych, natomiast zapominaliśmy o inwestycjach samorządowych, a przeprawy mostowe są bardzo kosztowne i najczęściej są one poza możliwościami finansowymi samorządów lokalnych - dodał minister.

Marszałek Władysław Ortyl mówił o wstępnych koncepcjach drogi wraz z mostem, które już są. Na nich będą oparte plany a później prace projektowe. Podkreślał nie tylko znaczenie infrastrukturalne nowej przeprawy, ale również gospodarcze.

- Na tym moście zyska cały region, powiat jarosławski, ale także lubaczowski. Inwestycja będzie skomunikowana zarówno z autostradą, jak i drogą ekspresową. Budujemy też komplementarne inwestycje m.in. obwodnice w Cieszanowie, Narolu i w Oleszycach. Opracowujemy koncepcje i decyzję lokalizacyjną. Cieszę się, że w tym programie będziemy mogli też liczyć na dofinansowanie tego wstępnego etapu, czyli dokumentacji. To rzadko się zdarza – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

W programie „Mosty dla regionów” przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. W pierwszej kolejności powstanie 20. priorytetowych przepraw mostowych:

Ich łączny koszt szacowany jest na 2,3 mld zł. Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie na pokrycie aż 80% wydatków kwalifikowalnych danej inwestycji. Pozostałe 20% wartości zadania to wymagany wkład własny, który jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić w swoim budżecie. Ponadto, jesienią tego roku planowane jest utworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych, z którego finansowane będą modernizacja i budowa dróg lokalnych, w tym także mostów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.