contentmap_plugin

mostek blazowa 4W Błażowej na Podkarpaciu powstał pierwszy w Polsce most kompozytowy. 9 lutego nastąpiło oficjalne oddanie obiektu do użytku.

Nowa przeprawa przez rzekę Ryjak powstała w ciągu drogi powiatowej Babica-Lubenia-Błażowa. Most to obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej – 22,3 m i szerokości 10,5 m. Jego innowacyjność polega nie tylko na użyciu materiałów kompozytowych, ale tkwi również w formie architektonicznej oraz technologii robót.

Zadanie zrealizowane zostało jako część projektu badawczego Com-bridge. Budowa przeprawy współfinansowana była ze środków programu „Demonstrator+”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do budowy mostu użyto materiałów stosowanych powszechnie w przemyśle kosmicznym, lotniczym, samochodowym i sportowym. Włókna szklane i węglowe umożliwiły uzyskanie lekkiej, wytrzymałej i odpornej na korozję konstrukcji.

Konstrukcja kompozytowa jest trwalsza niż standardowe obiekty ze stali i betonu z uwagi na brak zagrożeniu np. ze strony procesów korozyjnych. Elementy wykonane z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (z ang. FRP) znajdują coraz częściej zastosowanie w budownictwie. Mają niższą masę od tradycyjnych prefabrykatów, dzięki czemu ich montaż jest łatwiejszy, a czas budowy krótszy. Pomimo niskiego ciężaru ich parametry wytrzymałościowe mogą nawet przewyższać wytrzymałość stali. Zaletą zastosowania kompozytów są niższe koszty utrzymania konstrukcji z nich wykonanych, gdyż, w odróżnieniu od metali, nie ulegają procesom korozyjnym.

Inwestycja została zrealizowana w okresie od czerwca do grudnia 2015 roku i pochłonęła ponad 5 mln zł. Obecnie na świecie istnieje zaledwie kilka mostów o podobnej konstrukcji (dwa w Australii, dwa w Hiszpanii i jeden w USA).

Projekt realizowany był przez konsorcjum, w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (wykonanie mostu) – lider projektu, Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" Politechniki Warszawskiej (badania materiałowe), Politechnika Rzeszowska (badania elementów konstrukcyjnych) oraz Promost Consulting T.Siwowski sp. j. (projekt).

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Politechnika Warszawska, Mostostal Warszawa





Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.