edroga036Polski Kongres Drogowy zgłosił do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 uwagi o konieczności przebudowy drogi krajowej nr 16 i szybszej budowy drogi S19. Zwrócił też uwagę na nierozwiązany problem rekompensat za niszczone drogi lokalne podczas realizacji dróg szybkiego ruchu.

PKD zaproponował uwzględnienie w programie przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo - Orzysz - Ełk. Potwierdził również, że będzie dalej wspierać starania o przekształcenie drogi nr 16 w drogę ekspresową, ponieważ byłby to jedyny odcinek wchodzący w skład sieci kompleksowej TEN-T, który nie miałby charakteru drogi szybkiego ruchu.

Druga inwestycja, której dotyczą uwagi, to droga S19. PKD postuluje przenieść odcinek Lublin-Lubartów z listy rezerwowej na listę podstawową, a na listę rezerwową wprowadzić odcinek Lubartów - Białystok. Decyzja taka będzie stanowić potwierdzenie woli rządu realizacji zobowiązań dotyczących budowy szlaku "Via Carpathia" i rzeczywistej poprawy dostępności komunikacyjnej pasa regionów Polski Wschodniej.

Stowarzyszenie przypomniało również, że środowiska samorządowe regularnie domagają się wydzielenia środków na naprawę dróg lokalnych, zdegradowanych w trakcie budowy dróg ekspresowych i autostrad, a także wskazują na systemową potrzebę planowania i finansowania modernizacji dróg służących do rozprowadzania ruchu z węzłów dróg szybkiego ruchu.

***

W ramach konsultacji publicznych do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, które trwały do końca stycznia br., wpłynęło ponad 20 tysięcy wniosków i uwag. Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane, a szczegółowe dane na temat liczby zgłoszeń i przesyłanych postulatów zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu z przebiegu konsultacji na przełomie lutego i marca. Ostateczną decyzję o zakresie i kształcie nowego programu podejmie Rada Ministrów.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.