orzelRusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości.

Już po raz kolejny przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nagrodę Orła Polskiej Przedsiębiorczości, przyznawaną przez Radę Programową Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość, w ramach którego realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiej Przedsiębiorczości.

Orły Polskiej Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie, którego celem jest budowanie konkurencyjności i  innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Plebiscyt jest kontynuacją realizowanego od 13 lat prestiżowego konkursu Mazowiecka Firma Roku.

Wzorem poprzednich edycji, Rada nagrodzi najlepsze przedsiębiorstwa w swoich branżach, które mogą być wzorem i inspiracją dla innych. Laureatami plebiscytu mogą zostać podmioty, które oferują najwyższej jakości produkty i usługi, stale się rozwijają, a tym samym wyznaczają trendy i standardy w swoich branżach.

W ramach Plebiscytu można ubiegać się o tytuł:

Firma Roku 2015 – tytuł przyznawany przedsiębiorstwom, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie oraz zarządzanie wyróżniają się na tle konkurencji, działają w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej.

Instytucja Roku 2015 - uhonorowane instytucje znacząco wpływają na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują, ponadto są wzorem efektywności w zarządzaniu oraz ponad przeciętnego rozwoju.

Wybitni 2015 – nagroda specjalna przyznawana przez Prezydium Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl podmiotom oraz osobom, których zaangażowanie i wkład pracy w prowadzoną działalność przyczyniły się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Zasłużony dla Polskiej Przedsiębiorczości – nagroda jubileuszowa przyznawana podmiotom i osobom, które od ponad 10 lat dzięki odpowiednim doświadczeniom kreują postawy przedsiębiorcze oraz prowadzą aktywną działalność na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Przyznane nagrody i wyróżnienia nie tylko doceniają i pokazują najlepszych, ale także przyczyniają się do dalszego ich rozwoju. Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej informacji na stronie www.firmaroku.pl

LOGO OPP 2015

IR 2015

FR 2015

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.