IMG 0492Prace na południowej jezdni Al. Jachowicza przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na sobotę 30 listopada drogowcy planują udostępnić ulicę dla ruchu pojazdów.

 

Przebudowa południowej jezdni Al. Jachowicza (w kierunku Podolszyc) na odcinku od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z al. Kilińskiego jest na ukończeniu. Prace związane budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudową pozostałej infrastruktury podziemnej są na ukończeniu.

W sobotę 16 listopada rozpoczęły się roboty w branży bitumicznej. Drogowcy rozpoczęli układanie pierwszych warstw nawierzchni jezdni. Trwają także prace związane z wykonaniem nowej sygnalizacji świetlnej.

Ograniczenia w ruchu w Al. Jachowicza mają bezpośredni związek z kompleksową przebudową al. Kilińskiego oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudową pozostałej infrastruktury podziemnej. Po przebudowie południowa jezdnia Al. Jachowicza będzie posiadać trzy pasy ruchu w kierunku Podolszyc oraz nowe, dodatkowe prawo- i lewoskręty w al. Kilińskiego, ul. Dworcową i ul. Otolińską.

Powstanie także nowy, wydłużony lewoskręt na północnej jezdni Al. Jachowicza w al. Kilińskiego. Powstanie także buspas i śluza dla autobusów KM Płock, które usprawnią poruszanie się w obrębie skrzyżowania Jachowicza - Piłsudskiego - Kilińskiego - Dworcowa - Otolińska.

Zakończenie prac w tej części miasta jest uzależnione od korzystnych warunków atmosferycznych.

Źródło: MZD w Płocku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.