edroga641Budowa mostu w Sobieszewie zmierza ku końcowi. W sobotę, 29 września, odbyły się pierwsze próby obciążeniowe na obiekcie.

 

W tym celu wykorzystane zostały czteroosiowe ciężarówki, które wjechały na nowy most. Podczas prób mierzone były ugięcia konstrukcji przęseł, osiadanie podpór, naprężenia elementów mostu. Za pomocą specjalnej aparatury pomiarowej sprawdzana była także siła w wantach zabezpieczających przeprawę. Przed próbnymi obciążeniami przeprowadzone zostały oględziny obiektu. Na czas prób zawieszone został wszelkie prace budowlane na moście.

Najpierw dociążono każdą z czterech, używnych w pomiarach, ciężarówek tak, by ważyła 40 ton. Potem wszystkie powoli wjechały na most. Najpierw na elementy stałe, potem ruchome. Na miejscu obecni są cały czas pracownicy Politechniki Gdańskiej, którzy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt obserwują, co dzieje się z mostem.

- Całe badanie polega na tym, że wjeżdżamy ciężarówkami na most i badamy jak się most zachowuje, jak się ugina pod ciężarem. Żeby zrobić takie badania najpierw trzeba zrobić jego projekt. Jest to zestaw paru ustawień, pod którymi przemieszczając obciążenia badamy most - wyjaśnia prof. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

– Jeśli próby obciążeniowe wypadną pomyślnie, rozpoczną się procedury odbiorowe. Wówczas też odbędzie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Jak dodaje dyrektor DRMG, przejezdność na obiekcie powinna być zapewniona w połowie października, po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.

Możliwość przejazdu po nowym moście nie oznacza jednak końca prac. Po przekierowaniu ruchu na nowy obiekt, stary most pontonowy zostanie rozebrany, a teren przy nabrzeżu zostanie zagospodarowany. Cała inwestycja zakończy się do końca roku.

Most nad Martwą Wisłą ma zapewnić bezpieczne i stałe połączenie Wyspy Sobieszewskiej z lądem. Od 1973 roku prowadzi tam most pontonowy. Nowy most zwodzony ma mieć 173 metry długości, ze skrzydłami – 181,5 m. Jego czas otwierana wyniesie zaledwie 150 sekund, co znacznie usprawni dojazd na Wyspę Sobieszewską.

Sterowanie mostem odbywać się będzie z pulpitu znajdującego się w nowym budynku technicznym obsługi mostu. Dla sterowania mostem powstało specjalne oprogramowanie, które regulowało będzie mechanizmem. Umożliwi to bezpośredni nadzór nad podnoszeniem i opuszczaniem klap przęsła w trakcie otwierania i zamykania mostu. W razie awarii w dostawie prądu, energię elektryczną niezbędną do uruchomienia mostu zapewni awaryjny agregat prądotwórczy zlokalizowany obok budynku technicznego obsługi mostu. Przy zamknięciu przęseł pod zamkniętym mostem przepływać będą mogły statki mierzącego do 5 metrów, ale co ważne uzależnione to będzie także od poziomu wody.

Koszt inwestycji to ponad 59 mln złotych. Część kosztów pokryło Ministerstwo Infrastruktury - to ogółem 27,59 mln zł, z czego w 2016 r. prawie 16,6 mln, a w 2017 r. 10,99 mln.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.