dw151 2Zakończyła się przebudowa odcinka Ińsko - Ciemnik. To kolejna część drogi wojewódzkiej nr 151, która zyskała nowe oblicze. – Pracujemy nad modernizacją całej DW 151, która jest ważną nitką w naszej sieci, bo prowadzi ze Świdwina na południe, aż do Gorzowa Wielkopolskiego – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

 

Prawie siedmiokilometrowy odcinek Ińsko – Ciemnik został poszerzony z 6 do 7 metrów, przebudowano dwa przepusty. W samym Ińsku powstał nowy ciąg dla pieszych i rowerów. Na wjeździe do miasta i na przejściach dla pieszych wprowadzono elementy spowalniające ruch aut. Przebudowa objęła skrzyżowania i zjazdy na posesje, powstały nowe zatoki autobusowe, wprowadzono nowe oznakowanie drogi i oświetlenie jej dodatkowych odcinków.

Wykonawcą inwestycji było PRD NOWOGARD SA. Koszt robót budowlanych wyniósł blisko 16,9 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Prace na odcinku Ińsko - Ciemnik były pierwszym etapem zadania pod nazwą „Przebudowa DW nr 151 na odcinku Ińsko-Recz”. Kończą się też prace projektowe drugiego etapu tej inwestycji, odcinka Ciemnik - Suliborek.

Dodajmy, że ZZDW sukcesywnie prowadzi modernizację DW nr 151, wykorzystując środki unijne. W RPO WZ na lata 2014-20, zostały ujęte dwa projekty przebudów odcinków tej trasy: Ińsko - Ciemnik - Recz i Świdwin – Łobez.

W minionej perspektywie unijnej, czyli w latach 2007-2013, ZZDW realizował na tej trasie również dwa projekty. Przebudowano wówczas 10-kilometrowy odcinek Węgorzyno - Ińsko, przebiegający przez tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz 8,7-kilometrowy odcinek Choszczno - Pełczyce. Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła ponad 28 mln zł.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.