phoca thumb l BR1A118722 czerwca 2018 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ", podczas której poznaliśmy laureatów m.in. jubileuszowej XV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”, jubileuszowej X edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu” czy XI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”.

 

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wielką Galę otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. W swoim wystąpieniu pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił jak duże znaczenie na rozwój społeczno-gospodarczy ma przenikanie się trzech środowisk: przedsiębiorców, samorządowców i środowiska naukowego. Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazali również Pan Janusz Piechociński – wicepremier, minister Gospodarki w latach 2012-2015, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz profesor Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan – reformator polskiego rynku pracy i prawa pracy. Galę w znakomity sposób poprowadzili Anna Dec i Krzysztof Ibisz.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się od uhonorowania Laureatów Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”. Zaszczytne statuetki wręczyli: Pan Tomasz Waźbiński – dyrektor Narodowego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Lesław Wiatrowski – wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl. Samorządy oraz włodarzy uhonorowano za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzinnej. Kolejnymi nagrodzonymi byli laureaci Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”, których doceniono za nowoczesne produkty, usługi, technologie i zarządzanie w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej.

Do grona Laureatów dołączyły również firmy biorące udział w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa” – projekcie z 11-letnią tradycją, w ramach którego nagradzane są przedsiębiorstwa tworzące nowoczesne budownictwo, oferujące produkty i usługi na wysokim poziomie.

Emocjom nie było końca. Po krótkiej przerwie o wręczenie nagród w konkursie „Polskie Perły” poproszono profesora Jacka Męcinę z Konfederacji Lewiatan oraz Pana Witolda Buczyńskiego – członka zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Statuetki wręczono tym podmiotom, które poprzez swoje osiągnięcia w zarządzaniu oraz wiarygodność w prowadzeniu działalności reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.

Część oficjalna zbliżała się powoli ku końcowi, jednakże zanim to nastąpiło na scenę poproszono Janusza Piechocińskiego – prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Piotra Podgórskiego wiceprezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl, którzy wręczyli nagrody specjalne związane z jubileuszem Plebiscytów: „Orły Polskiego Samorządu” oraz „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”.

W ramach Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu” przyznano tytuły: Powiat Dziesięciolecia, Gmina Dziesięciolecia, a także Najlepszy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta Dziesięciolecia, natomiast w Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” przyznano nagrody „Firma 15-lecia” oraz „Menedżer 15-lecia”. Nagrody te podkreślają solidność, jakość oraz najwyższe standardy, którymi wyróżniają się dotychczasowi Laureaci, którzy wpisali się w historię Plebiscytów.

Honorowy tytuł Zasłużony dla Polskiego Samorządu otrzymały instytucje, które aktywnie i merytorycznie przez ostatnie lata wspierały Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku. Nagrody wręczyli: Robert Składowski – prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiebiorcy.pl oraz Andrzej Stępniewski – przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. Panowie wręczyli również dyplomy uznania dla Partnerów Gali: WROSYSTEM (Partner Startegiczny) i TVP (Partner Medialny).

Informacja na temat laureatów dostępna na stronach poszczególnych projektów: www.orlybudownictwa.pl,  www.firmaroku.pl,  www.samorzady.org.pl,  www.polskieperly.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.