edroga027Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca to nowe inwestycje drogowe w województwie podkarpackim. W Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie ich realizacji z Programu Polska Wschodnia.

Dzięki rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 988 poprawi się dostępność transportowa obszarów położonych na południe od Rzeszowa. Gmina Czudec zostanie lepiej skomunikowana z Rzeszowem, a sam Czudec zyska obwodnicę, co poprawi bezpieczeństwo ruchu i stan środowiska w tej miejscowości. Zmodernizowany zostanie ważny ciąg drogowy łączący m.in. Krosno i Jasło z Rzeszowem i dalej, poprzez DK 19, z siecią TEN-T (S19, A4). Projekt rozbudowy DW 988 jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego z kilku programów (POPW, POIiŚ, RPO WP).

- Przedsięwzięcie upłynni ruch pasażerski i towarowy, co konsekwencji wpłynie na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa podkarpackiego - podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. - Jest to ważna inwestycja dla mieszkańców z gminy Czudec. Ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości, co poprawi jakość życia, zmniejszy hałas oraz zwiększy czystość powietrza. Nowe drogi wpłynął również pozytywnie na szeroko pojęte środowisko biznesowe - poprawią warunki spedycyjne i podniosą atrakcyjność inwestycyjną regionu - dodał wiceszef resortu rozwoju.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Nowoczesna sieć dróg pozwoli poszerzyć rynki zbytu, zabezpieczać dostawy dla produkcji, zapewniać dostęp do usług publicznych i rynków pracy.

Łącznie w Programie Polska Wschodnia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie 28 inwestycji drogowych, o wartości ponad 2 mld zł.

W najbliższych dniach zostaną zawarte kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych z trzeciego, ostatniego, konkursu w Programie Polska Wschodnia: m.in. w województwie podlaskim.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.