lopataW Stalowej Woli zostanie przebudowana droga „przez Hutę”, dzięki której miasto zostanie lepiej skomunikowane z terenami inwestycyjnymi mieszczącymi się przy ul. COP. Wartość projektu to niemal 14 mln zł, z czego 10 mln stanowiło dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Projekt zakładał polepszenie lokalnego układu komunikacyjnego miasta poprzez poprawę dostępności do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych dzięki przebudowie drogi łączącej ul. COP z ul. Solidarności. Nowa trasa została nazwana przez mieszkańców miasta „drogą przez hutę”, gdyż znajduje się obecnie na obszarze niegdyś niedostępnym dla osób niezatrudnionych w Hucie Stalowa Wola. Na ten fakt zwrócił uwagę prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

- Jest to teren, który do niedawna był uśpiony i wycofany z planów inwestycyjnych. Chciałbym przypomnieć, że jeszcze do roku 2017, to była strefa zamknięta. Ograniczała ona rozwój działalności gospodarczej i nowych inicjatyw biznesowych. W 2014 r. rozpoczęliśmy prace, aby otworzyć to miejsce dla inwestorów. Wtedy też powstał zamysł projektu tej drogi, której nazwa „Od COP-u do Solidarności” symbolicznie ukazuje jak zmienia się gospodarka Stalowej Woli – mówił prezydent Nadbereżny.
Obecny na konferencji marszałek Władysław Ortyl, podkreślał rangę tej i wielu podobnych inwestycji, których suma wpływa na rozwój gospodarczy regionu.

- Gratuluję wszystkim zaangażowanym w realizację tej drogi. Jest to inwestycja znacząca, która poprawia nie tylko dostępność komunikacyjną, ale wpływa także na rozwój przemysłu i przedsiębiorczości w tej części regionu – mówił marszałek Władysław Ortyl.

- Ministerstwo Infrastruktury nadal będzie prowadzić projekty wspierające budownictwo drogowe. Jak najbardziej aktualny jest Fundusz Dróg Samorządowych. Mam nadzieję, że w niedługim czasie premier Mateusz Morawiecki zatwierdzi listy projektów, które są przygotowane do dofinansowanie w roku 2020. Znajdują się na nich inwestycje z całego województwa podkarpackiego – powiedział.

Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Stalowej Woli o długości sięgającej 2,5 km. Całkowita wartość projektu wyniosła 13 382 842,82 PLN w tym 9 999 592,99 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 3 383 249,83 PLN – to wkład własny Gminy Stalowa Wola. W ramach projektu wybudowano rondo w miejsce istniejącego skrzyżowania oraz ciągi pieszo – rowerowe a także oświetlenie.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.