obw konarzyce 1Obwodnica Konarzyc, która jest częścią modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 677, została oficjalnie przekazana do użytku. Inwestycja została dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

- Jest to pierwszy etap drogi do Śniadowa. Transport ciężki będzie omijał wioskę, więc przede wszystkim będzie tam dużo bezpieczniej – zaznaczył wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

Wicemarszałek Olbryś wspólnie z Józefem Sulimą, dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zapowiedzieli, że modernizacja kolejnych odcinków trasy Śniadowo – Łomża będzie kontynuowana w przyszłym roku.

obw konarzyce 2Całkowity koszt inwestycji wyniósł 42 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP opiewało na kwotę 38 mln zł.

Pracę budowlane wykonała firma Budimex. Aktualnie do użytku został oddany 5 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 677, a w ramach przebudowy wykonano m.in.:
- budowę ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi o nawierzchni asfaltowej po lewej stronie projektowanej trasy,
- budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
- budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz w terenie zabudowanym,
- przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
- budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.