edroga074Podróż z Gdańska do granicy z Czechami w około pięć godzin? Stanie się to możliwe w 2022 roku. Rozpoczyna się domykanie brakującej części autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. 23 lipca podpisano umowę na realizację blisko 17 km tej trasy, od granic z województwem łódzkim do powstającej obwodnicy Częstochowy.

 

To ostatni fragment A1 na terenie województwa śląskiego i jednocześnie pierwsze z pięciu zadań na jakie podzielono realizację budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa. Do końca sierpnia GDDKiA planuje podpisać umowy na trzy kolejne odcinki, a we wrześniu na ostatni fragment. Tym samym wykonawcy będą przygotowywać dokumentację projektową dla całej ponad 80-kilometrowej trasy, a po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozpoczną fizycznie budowę w terenie.

Wykonawcą blisko 17-kilometrowego odcinka A1 od granicy województwa łódzkiego – do węzła Częstochowa Północ jest firma Polaqua, wartość robót w systemie projektuj i buduj to ok. 596,5 km. Planowana data zakończenia robót to połowa 2022 roku (35 miesięcy bez okresów zimowych). W ramach inwestycji w śladzie obecnej DK1 powstanie dwujezdniowa autostrada z trzema pasami ruchu i pasami awaryjnymi, o nawierzchni z betonu cementowego.

Zbudowany zostanie węzeł Mykanów (dawniej Kościelec), 16 obiektów inżynierskich (most, cztery wiadukty w ciągu autostrady, cztery wiadukty nad autostradą, trzy duże przejścia dla zwierząt i cztery przejazdy gospodarcze), urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowane lub zbudowane od nowa zostaną również sąsiadujące drogi, infrastruktura pieszo-rowerowa.

Autostrada A1 to jedyna droga klasy A o przebiegu południkowym, która przecina całe terytorium Rzeczypospolitej. Jest przy tym częścią składową Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu „Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń”. Tworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z czeską granicą w Gorzyczkach, a pośrednio także z Toruniem, Łodzią i Katowicami. Ułatwi dostępu do polskich portów przedsiębiorcom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie rozwój rodzimej gospodarki.

A1 od węzła Tuszyn do obwodnicy Częstochowy o długości ok. 81 km i łącznej wartości ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór):

- odc. A węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość ok. 15,9 km
7 czerwca wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum Budimex i Strabag (wartość 478,9 mln zł), trwa kontrola uprzednia przetargu prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, po jej zakończeniu podpisanie umowy (lipiec / sierpień),

- odc. B w. Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, ok. 24,2 km
12 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz MIRBUD (wartość 687 mln zł), po upływie 10 dni i braku odwołań dokumenty przetargowe trafią do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (trwa ok. 30 dni), po jej zakończeniu podpisanie umowy (koniec sierpnia),

- odc. C Kamieńsk - Radomsko, ok. 16,7 km
Wpłynęły cztery oferty (od ok. 573,1 mln zł do 655,4 mln zł), kończy się procedura przetargowa, wkrótce GDDKiA wskaże najkorzystniejszą ofertę (planowane podpisanie umowy początek września),

- odc. D Radomsko - granica województwa, ok. 7 km
12 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR (wartość 338,3 mln zł), po upływie 10 dni i braku odwołań dokumenty przetargowe trafią do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (trwa ok. 30 dni), po jej zakończeniu podpisanie umowy (koniec sierpnia),

- odc. E granica województwa łódzkiego - węzał Rząsawa, ok. 16,9 km
16 maja wybrano najkorzystniejsza ofertę, zakończyła się kontrola prezesa UZP, 23 lipca br. podpisanie umowy na realizację z firmą POLAQUA (ok. 596,5 mln zł).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.