zachdrogi

W mijającym 2016 roku trwała realizacja odcinków dróg o łącznej długości niemal 170 km i o wartości ponad 3,5 miliarda złotych. Umowy na odcinki S6 od Goleniowa do Koszalina, obwodnicę Wałcza na drodze S10 i obwodnicę Szczecinka na drodze S11 podpisano jeszcze w II połowie 2015 roku. Natomiast umowę na realizację obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 zawarto w marcu 2016 roku.

Roboty budowlane prowadzone były na odcinkach realizowanych w formule buduj – obwodnicy Wałcza, obwodnicy Koszalina i Sianowa oraz obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11 (która powstaje w ramach realizacji odcinka S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie). Dla zadań realizowanych w formule projektuj i buduj – 6 odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina, oraz obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11 zakończono prace projektowe i złożono wnioski o wydanie decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Dla 3 odcinków drogi S6 (Goleniów - Nowogard, Płoty – Kiełpino i Kiełpino - Kołobrzeg) decyzje ZRID zostały wydane w grudniu 2016 roku i przekazano wykonawcom prawo dostępu do placu budowy. Pozostałe decyzje ZRID powinny zostać uzyskane w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Także od wiosny 2017 roku będzie trwała budowa wszystkich wspomnianych powyżej nowych dróg ekspresowych. Jeszcze nigdy w historii naszego regionu w jednym czasie nie było tylu kilometrów nowych dróg w realizacji. W roku 2018 powinna zakończyć się realizacja obwodnic Koszalina i Sianowa oraz Wałcza, odcinki S6 Goleniów – Koszalin oraz obwodnica Szczecinka powinny być gotowe w 2019 roku.

Przetargi na nowe odcinki dróg i tunel w Świnoujściu

Przetargi na zadania o łącznej długości około 90 km zostały ogłoszone w październiku 2015 roku. We wszystkich tych postępowaniach zakończono już prekwalifikacje, czyli wybrano oferentów spełniających warunki uczestnictwa w przetargu. Dla II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa, przebudowy autostrady A6 na odcinku Dąbie – Rzęśnica, oraz rozbudowy węzła Kijewo zaproszenia do składania ofert cenowych zostały wysłane we wrześniu 2016 roku. W grudniu wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w przetargu na realizację S3 od Brzozowa do Rzęśnicy. Na rozpoczęcie II etapu postępowań przetargowych oczekuje jeszcze S6 na odcinku Sianów – Słupsk i obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13. W kwietniu 2016 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. GDDKiA O/Szczecin występuje tu jako inwestor zastępczy, gdyż inwestycja ta jest zlokalizowana na terenie miasta na prawach powiatu. Podpisanie umów na realizację zadań znajdujących się na etapie postępowania przetargowego planowane jest w przyszłym roku.

 mapka dodatekth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remonty i utrzymanie

W roku 2016 prowadzono również szereg działań związanych z remontami. Łącznie wyremontowano 26 kilometrów dróg krajowych nr 3,6, 10, 11, 13, 20, 22 i 31. Wyremontowano miedzy innymi ulice Szczecińską i Chrobrego w Gryfinie, gdzie na skrzyżowaniu ulic Flisaczej i Grudziądzkiej powstało rondo. Roboty objęły również odcinek DK nr 22 Wałcz – Ostrowiec, gdzie za kwotę około 4,5 miliona złotych wyremontowano drogę na odcinku o długości 3,2 km w technologii MCW (w której wykorzystuje się recykling nawierzchni). Na DK nr 20 w Jeleninie, Łubowie i Gogolewie wybudowano nowe chodniki. Warto tu wspomnieć, iż według danych systemu Diagnostyki Nawierzchni 85 % dróg krajowych w naszym regionie jest w stanie dobrym.

 

 

Źródło: GDDKIA Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.