Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ang. EMW) mieszkańcy ponad 1880 miast spotkali się na ulicach, aby dowiedzieć się więcej o związku pomiędzy czystym powietrzem a wyborem środka transportu. Ta organizowana od 2002 r. ogólnoeuropejska kampania przekonuje obywateli do skorzystania z innych środków transportu niż prywatne samochody. Zachęca też lokalnych przywódców do podjęcia działań służących rozwijaniu zrównoważonej kultury mobilności.

W ramach licznych działań i wydarzeń uczestnicy mogli zobaczyć, jak zrównoważona mobilność zapewnia zdrowsze środowisko, w którym żyje się przyjemniej. Andria, miasto w regionie Apulia (Włochy), położyło nacisk na transport publiczny, wprowadzając serię tematycznych autobusów do transportu pasażerów. W „autobusie muzycznym” grała muzyka, w „autobusie książkowym” zamontowano bibliotekę, a w „autobusie teatralnym” odbywały się przedstawienia na żywo.

W Limerick (Irlandia) z kolei otwarto warsztaty naprawy rowerów dla dzieci oraz zorganizowano zajęci dla uczniów na temat bezpiecznej jazdy autobusem. W Hunedoara (Rumunia) można było wziąć udział w zajęciach Zumby, a w Ronneby (Szwecja) z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu rowerzyści otrzymali upominki.

Uczniowie w Brukseli (Belgia) dowiedzieli się, że mogą dotrzeć do szkoły „autobusami spacerowymi” i „autobusami rowerowymi” (Vélobuses), a w innych belgijskich miastach zorganizowano „freeze moby”. Uczestnicy tych flash mobów stanęli w bezruchu, jak żywe pomniki.

W Larnace (Cypr) zorganizowano wiele działań, w tym wręczenie, podczas specjalnej konferencji prasowej, nagród tym mieszkańcom, którzy zdecydowali się na rower, oraz rejsy statkiem z okazji Dnia Bez Samochodu. Jednym z działań podjętych w Budapeszcie (Węgry) było zaproszenie młodych mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym na temat czystego powietrza.

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 16-22 września pod hasłem „Czyste powietrze – Ruch należy do Ciebie!” i zbiegła się z obchodami Europejskiego Roku Powietrza, który to obszar jest obecnie analizowany przez unijnych decydentów w ramach strategii tematycznej w sprawie jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza nadal znacząco wpływa na zdrowie obywateli Europy, powodując komplikacje oddechowe i kardiologiczne, przedwczesne zgodny oraz skrócenie średniej długości trwania życia. Jest również źródłem problemów ekologicznych, takich jak zakwaszenie, utrata różnorodności biologicznej, niszczenie warstwy ozonowej i zmiana klimatu.

Miejski ruch drogowy jest coraz częstszym źródłem zanieczyszczenia powietrza – zwłaszcza pyłu zawieszonego i dwutlenku azotu. Dlatego władze lokalne są odpowiedzialne za rozwijanie strategii transportu miejskiego, które zaspokajają popyt na mobilność, chronią środowisko, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz sprawiają, że miasto jest lepszym miejscem do życia.

Hasło Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu „Czyste powietrze – Ruch należy do Ciebie!” podkreśla, że wszyscy mamy do odegrania swoją rolę, że nawet niewielkie zmiany, takie jak jazda rowerem zamiast samochodem, wybór transportu publicznego lub chodzenie pieszo, mogą znacznie podnieść jakość życia w europejskich miastach i miasteczkach.

Dając wyraz swojemu poparciu dla kampanii, Janez Potočnik, Europejski Komisarz ds. Środowiska, powiedział: „W tym roku podkreśliliśmy wpływ transportu i naszych codziennych wyborów na jakość powietrza, którym oddychamy, oraz na nasze zdrowie. Podnosząc świadomość mieszkańców i oferując alternatywne formy transportu, miasta mogą stać się atrakcyjnymi miejscami zamieszkania, wpłynąć na ochronę naszego zdrowia i promowanie bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.”

 

Źródło: Eltis

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.