edroga1152015 nie był w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rokiem, w którym otwarto wiele nowych odcinków autostrady czy dróg ekspresowych. Było to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dróg, m.in. S8, S69 oraz obwodnic Szczuczyna, Bargłowa Kościelnego czy Hrubieszowa. Ostatnie 12 miesięcy poświęcono głównie na kontynuowanie inwestycji, ogłaszanie przetargów oraz poprawę jakości istniejącej infrastruktury.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

2015 rok upłynął w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na prowadzeniu czterech dużych inwestycji w ramach budowy drogi ekspresowej S7, remontu 10 odcinków dróg krajowych i siedmiu mostów. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wzdłuż dróg krajowych w regionie pojawiły się chodniki, azyle i nowe znaki.

Budowa drogi ekspresowej S7

W roku 2015 realizowane były cztery duże inwestycje w ramach budowy drogi ekspresowej S7 między Warszawą a Krakowem o łącznej długości blisko 90 km i wartości około 2 mld złotych. Na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęła się budowa odcinka S7 Chęciny – Jędrzejów, a kontynuowana była budowa odcinka S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęło się projektowanie i budowa obwodnicy Radomia, a kontynuowana była budowa odcinka S7 od Radomia do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Chęciny – Jędrzejów
Odcinek ma długość 21,5 km, a koszt robót budowlanych to 585,7 mln zł. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

Jędrzejów – granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego
W  ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano 35 obiektów inżynierskich (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową)  oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Wartość robót budowlanych to 348,6 mln złotych.

Radom – granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego
Droga ekspresowa S7 od Radomia do granicy województw o długości 22 km biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa). Wartość kontraktu to 682,2 mln złotych.

Obwodnica Radomia
Kontrakt będzie realizowany w systemie projektuj i buduj w latach 2015-2018, a jego wartość to 729,4 mln zł. W ramach kontraktu przewidziane zostało zbudowanie fragmentu trasy S7 o długości ok. 24,65 km. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych.

18 kilometrów z nową nawierzchnią

W 2015 roku w Świętokrzyskiem zostało wyremontowanych 10 odcinków dróg krajowych o łącznej długości niespełna 18 kilometrów za kwotę około 15 mln złotych. Prace remontowe prowadzone były głównie jesienią, a ostatnie zakończyły się w grudniu:
- nr 78 Motkowice – Kije 3,5 km,
- nr 78 Nagłowice 0,8 km (rondo z dojazdami),
- nr 79 Grotniki Duże – Nowy Korczyn 2 km,
- nr 42 Stąporków 1,4 km,
- nr 42 Dęba – Nowy Kazanów 4,8 km,
- nr 42 Starachowice, skrzyżowanie ulicy Kieleckiej z Radomską 0,4 km,
- nr 74 Radlin 3,2 km,
- nr 9 Opatów, ulica Kościuszki 0,5 km,
- nr 9 Klimontów 0,5 km,
- nr 9 Lipnik 0,5 km.

Na tych odcinkach sfrezowano zniszczoną i ułożono nową nawierzchnię, wykonano także nowe oznakowanie poziome, co znacznie zwiększyło komfort jazdy i przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Siedem wyremontowanych mostów

Zakres prac obejmował między innymi remonty nawierzchni, izolacji, a także niezbędne naprawy w obrębie ustroju nośnego i podpór. Łączny koszt remontów wyniósł około 3 mln zł. Ostatnie prace przy siedmiu obiektach mostowych w ciągu świętokrzyskich dróg krajowych zakończyły się w listopadzie i grudniu:
- nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzece Szewniance,
- nr 42 w Stykowie (remont z odcinkami dojazdowymi do mostu),
- nr 73 w Woli Morawickiej,
- nr 79 w Wełninie na rzece Rzosce,
- nr 78 w Motkowicach na rzece Nidzie (dwa obiekty mostowe),
- nr 74 w Piórkowie (remont bieżący).

Dla bezpieczeństa pieszych

W minionym roku drogowcy budowali chodniki i azyle oraz instalowali znaki. Zakończyła się m.in. budowa chodnika (4,7 km) na odcinku Busko-Zdrój – Bronina wzdłuż drogi krajowej nr 73. Bezpieczniej będzie również na przejściu dla pieszych w Obrazowie na drodze krajowej nr 77, które zostało wyposażone w znak aktywny D-6. Z myślą o bezpieczeństwie pieszych skorygowane zostały wysepki na skrzyżowaniu drogi nr 42 w Starachowicach, czyli ulicy Kieleckiej z Radomską. Wysepki w pasach rozdziału zostały powiększone tak, aby mogło zatrzymać się na nich więcej pieszych w oczekiwaniu na zmianę świateł. Wyremontowane zostały również chodniki na dojściach do skrzyżowania, które usytuowane jest w pobliżu szkoły i zabudowy. Nowa organizacja ruchu obowiązuje również na przebudowanym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatową i gminną w Młynach w powiecie buskim. Wzdłuż drogi 73 wydzielone zostały dodatkowe pasy dla skręcających w lewo w drogi podporządkowane, specjalnym pasem z kostki oddzielone zostały dodatkowo kierunki ruchu na drodze 73, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W związku z nową organizacją ruchu fragmenty jezdni zostały odpowiednio poszerzone. Wybudowano nowe zatoki autobusowe, do których doprowadzono chodniki w obrębie skrzyżowania. Natomiast w Ostrowcu Świętokrzyskim, na drodze nr 9, pojawiły się nowe azyle dla pieszych. Azyle wykonane zostały na trzech przejściach dla pieszych przez ulicę Sandomierską. W sumie wykonano sześć wysepek (po dwie na każdym przejściu) oraz nowe oznakowanie.

POMORSKIE

Oddział GDDKiA w Gdańsku w 2015 roku kontynuował budowę drugiego mostu przez Nogat w Malborku oraz remontu drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin. Natomiast w drugiej połowie roku ruszyły prace nad trzema bardzo ważnymi inwestycjami: dwoma odcinkami drogi ekspresowej S7 Koszwały - Nowy Dwór Gdański, Nowym Dwór Gdański - Kazimierzowo (koło Elbląga) oraz obwodnicą Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20.

Remont drogi krajowej nr 91 między Tczewem a Czarlinem zakończył się w sierpniu. Trasa zyskała blisko 7 kilometrów nowej nawierzchni, zostały przebudowę skrzyżowania, wyremontowane chodniki. Dodatkowo zbudowano ścieżkę rowerowa biegnąca przez całe miasto aż do Górek wraz z kładką nad torami kolejowymi, która zapewnia bezpieczny i komfortowy przejazd rowerzystom.

Natomiast przy moście w Malborku wykonywane są pale, a także doszło już do betonowania fundamentów przyczółka i części podpór. Inwestycja ma zostać zakończona w grudniu 2016 roku.

Budowa drogi ekspresowej S7

Na trasie przyszłej S7 przeprowadzono wyburzenia budynków, wycinkę drzew i krzewów. Ponadto były prowadzone prace przy przygotowaniu zaplecza technicznego i baz materiałowych. Zostały rozpoczęte roboty przy wzmacnianiu podłoża. Ze względu na fakt trudnych warunków gruntowych i nienośnego podłoża, na te prace potrzeba będzie sporo czasu i nakładów finansowych. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddanie obu odcinków (Koszwały - Nowy Dwór Gdański, Nowym Dwór Gdański - Kazimierzowo) do ruchu nastąpi w październiku 2018 r.

Obwodnica Kościerzyny

W październiku ruszyły prace budowlane przy Obwodnicy Kościerzyny. Obecnie są prowadzone roboty ziemne, budowa dróg technologicznych, wyburzenia. Trwają także badania archeologiczne na przyszłej trasie.

Remonty i brd

W 2015 roku zrealizowano także kilka zadań na istniejącej sieci dróg. Zostały wyremontowane odcinki DK nr 20: Piaszczyna-Kramarzyny i Tuchomie-Niezabyszewo o łącznej długości prawie 12 kilometrów za 6,5 mln zł oraz odcinek w Gniewie o długości ok. 1,3 km za ok. 1,4 mln zł.

Ponadto, na drodze krajowej nr 22 poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku Piece - Dąbrowa. W ramach tego zadania zostało przebudowane skrzyżowanie we Franku. Zbudowano również odsunięty od krawędzi drogi ciąg pieszo-rowerowy o długości przeszło 4 km (po lewej stronie drogi) oraz chodnik o długości 1,8 km (po prawej stronie). Ponadto powstały cztery zatoki autobusowe. Wszystkie te prace kosztowały ok. 4 mln zł.

W Sztumie przy drodze krajowej nr 55 został wykonany nowy chodnik o długości ok. 450 m, a w Chwaszczynie przy drodze krajowej nr 20 została zamontowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły.

Na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta na wysokości węzła Gdynia Chwarzno zostały zbudowane ekrany akustyczne o długości 200 m w celu chronienia przed hałasem mieszkańców domów zlokalizowanych w pobliżu tej trasy.

PODKARPACKIE

Przetargi na budowę ponad 76 km dróg ekspresowych i obwodnic ogłosił w zeszłym roku oddział GDDKiA w Rzeszowie. Postępowania dotyczą przede wszystkim drogi ekspresowej S19 oraz obwodnic Stalowej Woli, Niska i Sanoka. W tym roku powinna zakończyć się budowa ostatniego odcinka autostrady A4, a w 2017: S19 Świlcza - Rzeszów Południe oraz Sokołów Małopolski - Stobierna.

Największa inwestycja to zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie (granica województw podkarpackiego i  lubelskiego) do węzła Sokołów Małopolski w podziale na 6 odcinków realizacyjnych.

Już wiadomo, że 19 firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km. Bliski rozstrzygnięcia jest też przetarg na budowę 7 km obwodnicy Sanoka. Wartość robót oszacowano na blisko 140 mln zł.

60 km dróg w budowie

W 2015 roku rozpoczęły się prace na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) oraz od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Pierwszy odcinek będzie miał długość 6,3 km. Zgodnie z umową, prace zakończą się w sierpniu 2017 roku. Drugi odcinek, liczący 12,5 km, ma być gotowy dwa miesiące wcześniej. Trwają także prace na ostatnim odcinku autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia, które mają zakończyć się w maju br.

Kolejne kilometry wyremontowane

Bardzo ważne są również remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2015:
- wyremontowano DK 73 w m. Bukowa DK 19 w m. Wyżne oraz DK nr 19 w Babicy wraz z budową chodnika,
- zlikwidowano koleiny i spękania na DK4/94 na odcinku Kosina – Radymno,
- wyremontowano most na rzece Leszczawka w m. Leszczawa Dolna w ciągu DK 28, mostu na rzece Stopnica w m. Domaradz w ciągu DK 19 oraz
most przez rz. Wańkówka w m. Olszanica w ciągu DK 84,
- wybudowano kładkę dla pieszych w m. Nowa Dęba nad DK 9,
- wybudowano chodniki w m. Zimna Woda - Szebnie na DK 28, w m. Kraczkowa DK4, w m. Siedliska Sławęcińskie DK 28, w m. Motycze Poduchowne – Zaleszany DK 77, w m. Jaworze Górne DK 73, w m. Kamienica Dolna DK 73,
- wybudowano 5 zatok autobusowych w ciągu DK 77 Zbydniów, Zarzecze.

ZACHODNIOPOMORSKIE

W 2015 roku w województwie zachodniopomorskim rozpoczęła się realizacja inwestycji drogowych z nowej perspektywy 2014-2023. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę sześciu odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina, budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 oraz zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11.

150 kilometrów nowych dróg

Łącznie (S6, S10 i S11) to około 150 km nowych dróg ekspresowych o wartości prawie 3 mld złotych. Bliski rozstrzygnięcia jest również przetarg na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód o długości 20,2 km. Umowa na realizację tej inwestycji powinna zostanie zawarta w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Realizacja powyższych inwestycji zakończy się w latach 2018-2019.

Dzięki realizacji drogi S6 znacznie poprawi się komunikacja pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią regionu, a obwodnicę zyska drugie pod względem liczby ludności miasto województwa. Długość dróg ekspresowych w regionie wzrośnie ponad dwukrotnie.

Nowe przetargi na S3, S6, S10 i DK 13

W październiku ub.r. zostały ogłoszone przetargi na kolejne kilometry nowych dróg. Postępowania obejmują realizację trzech odcinków drogi S6 łączących Koszalin ze Słupskiem, odcinków drogi S3 od Brzozowa do węzła Rzęśnica, dokończenia realizacji autostrady A6 wraz z przebudową węzła Kijewo, realizacji drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki na drodze S10 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic na DK 13. Razem to ponad 90 kilometrów nowych dróg. Umowy na realizację tych zadań powinny zostać podpisane w przyszłym roku, a zakończenie realizacji powinno nastąpić w latach 2019-2020.

Kolejne kilometry wyremontowane

Bardzo ważne są również remonty i przebudowy istniejących tras. Przyjmuje się, iż co 8 do 10 lat powinno się na drogach krajowych wymieniać warstwę ścieralną. W roku 2015 w Zachodniopomorskiem wyremontowano odcinki dróg o łącznej długości ponad 46 kilometrów i łącznej wartości prawie 45 mln zł:
- DK nr 6 odc. Bobrowice – Bobrowiczki,
- DK nr 10 na odcinku Szczecin – Motaniec,
- DK nr 20 odc. Dalewo – Dzwonowo,
- DK nr 20 w m. Węgorzyno,
- DK nr 20 w m. Drawsko Pomorskie,
- DK nr 20 odc. Gwda Mała - Biały Bór,
- DK nr 20 odc. Piława – Silnowo,
- DK nr 22 odc. Szczuczarz – Człopa,
- DK nr 25 odc. Porost - Biały Bór,
- DK nr 26, 31 w m. Chojna,
- DK nr 26 w m. Myślibórz,
- DK nr 26 odc. Chojna – Trzcińsko Zdrój,
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Siemczyno na DK nr 20,
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec na DK nr 10,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 11 i DK 25 w m. Bobolice (budowa dwóch rond i przebudowa skrzyżowań),
- budowa ścieżki rowerowej w Stargardzie Szczecińskim w ciągu DK nr 20,
- wykonanie siatek wygradzających na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.

MAZOWIECKIE

W 2015 roku warszawski Oddział GDDKiA oddał do użytkowania ponad 18,5 km nowych tras, 15,4 km zostało przebudowane, a 66 km wyremontowane. Wartość tych zadań wynosi ponad 2 mld zł. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano 21,8 mln zł, natomiast koszt prac związanych z utrzymaniem i remontami obiektów mostowych wyniósł 6,3 mln zł.

W zeszłym roku oddane do ruchu zostały nowe drogi: S8 Powązkowska - Modlińska wraz z przebudową mostu Grota-Roweckiego (4,6 km) i S8 Opacz - Paszków wraz z powiązaniem z DK 7 w rejonie Magdalenki. Przebudowana została również DK 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice.

Remonty

Na mazowieckiej sieci wyremontowanych zostało 66 km dróg o wartości ok. 112,3 mln zł. Były to:                                       

- S7 Trębki - Modlin, Dębina - W. Modlin, W. Modlin - Most Zakroczym,
- DK 9 Krzyżanowice - Iłża,
- DK 19 Platerów - Ostromęczyn i  Łosice – Mszanna,
- DK 48 Maciejowice - Kozienice, Kamienna Wola - Borowa Wola i m. Klwów,
- DK 50 Skarżynek- Kraszewo, Rębowo - most w Wyszogrodzie, Topór - Zieleniec,                            
- DK 53 Dylewo - Obierwia,
- DK 57 Rycice - Goski Wąsosze,
- DK 62 m. Skrzeszew i gr. woj. - Nowy Duninów,
- DK 85 Modlin - Kazuń.                                       

Wykonane zostały również chodniki i/lub ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości prawie 10 km na DK 63 Wiśniew - Kolonia Wiśniew, DK 12 Zwoleń - Atalin, DK 62 Karlusin - Bachorza, DK 62 Paplin, DK 50 Ojrzeń, DK 76 Borowie, DK 76 Trzcianka.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowano poprzez budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach,
ustawienie aktywnych znaków D-6 i STOP, znaków ograniczenia prędkości i zakazów wyprzedzania, a także korektę łuków, doświetlenia przejść dla pieszych, zastosowanie akustycznego oznakowania poziomego i budowę azyli dla pieszych.

Łącznie na poprawę brd, w tym również odnowę oznakowania poziomego, remont barier, oznakowania poziomego i urządzeń dla pieszych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia, przeznaczono około 25 mln zł.

Realizowane inwestycje

Na Mazowszu w budowie jest 117,4 km dróg ekspresowych o wartości 9 mld zł: S2 Puławska - Lubelska, S8 Marki - Radzymin oraz  Przeszkoda - Paszków, S7 Radom - granica województwa i obwodnica Radomia (prowadzi O/Kielce), a także S17 Garwolin - granica województwa (prowadzi O/Lublin).

Przetargi

Obecnie dla 222,6 km mazowieckich dróg prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawcy o wartości około 10 mld zł: A2 w. Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego, S7 Warszawa - Grójec, S8 Radziejowice - Paszków, S17 w. Lubelska - w. Zakręt, DK9 obwodnica Iłży, DK 50/79 obwodnica Góry Kalwarii, DK 61 Legionowo - budowa trzeciego etapu, S7 Płońsk - granica województwa (prowadzi O/Olsztyn), S8 Wyszków - granica województwa (prowadzi O/Białystok), S17 Lubelska - Garwolin (prowadzi O/Lublin).

Źródło: GDDKiA O/Kielce, O/Gdańsk, O/Rzeszów, O/Szczecin, O/Warszawa 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.