ax1 DSC 9780Trwają podsumowania VI KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019, które odbyły się 14-15 lutego. Było to XXXI wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes i jednocześnie X wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerstwo nad wydarzeniem objęło Miasto Kraków oraz Bezpieczny Kraków. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowa Rada Zarządów Dróg Wojewódzkich, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Partnerami Specjalnymi wydarzenia były firmy Snoline spa oraz Prowerk. Partnerami wydarzenia byli: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o., VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z .o.o., Alumast S.A. oraz Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. Sp. k. Konferencję współtworzyli także: Van Berde Sp. z o.o. Sp. k., Geyer & Hosaja Sp. z o.o. oraz FAM S.A.

ax1 DSC 9727ax1 DSC 9734ax1 DSC 9848ax1 DSC 9914ax1 DSC 9927ax1 DSC 9958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie konferencji w sześciu sesjach tematycznych wygłoszonych zostało 26 referatów. VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019 poświęcone były głównie problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego, urządzeniom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagadnieniom prawnym związanym z wdrożeniami organizacji ruchu. Omówiono tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD, nowelizacji wytycznych ich stosowania oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: kwartalnik DROGI, portal edroga.pl, portal Via Expert, Radio Kraków oraz portal Magiczny Kraków. Lista wniosków ze spotkania zostanie opublikowana w kwartalniku DROGI.

ax1 DSC 9963x1 DSC 0346x1 DSC 0748x1 DSC 0911x1 DSC 1056x1 DSC 1119x1 DSC 1166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady relacjonowane były na antenie Radia Kraków bezpośrednio z mobilnego studia zlokalizowanego w miejscu konferencji.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji, fotorelacja ze spotkania dostępna jest na stronie: www.konferencjespecjalistyczne.pl/galeria

Zachęcamy do zapoznania się z referatami wygłoszonymi w trakcie konferencji, dostępne są one pod adresem: www.kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl/referaty-2019

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.konferencjespecjalistyczne.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.