image005Dziesiątki ulic z nowym asfaltem, setki metrów torowisk z nowymi albo gruntownie wyremontowanymi szynami, kilometry nowych chodników, ścieżki rowerowe przy kluczowych ciągach komunikacyjnych, setki nowych energooszczędnych latarni, kamery dla miejskiego centrum monitoringu.

 

Do tego zmiany w komunikacji miejskiej, żeby tramwajami i autobusami dało się dojechać do celu szybciej i sprawniej. Zarządca miejskiej infrastruktury nie zapomniał także o bezpieczeństwie pieszych i rozpoczął montaż nowatorskich w skali kraju rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych na przejściach. Tak w telegraficznym skrócie przedstawia się 2018 rok w wykonaniu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz jego następców, czyli Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Zarządu Transportu Publicznego.

Źródło: ZDMK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.