lub war223 maja została otwarta droga łącząca ulice Warszawską i Lubelską, która odciąży centrum i przyczyni się do usprawnienie ruchu w północnej części miasta.

 

Połączenie Lubelskiej z Warszawską to drugi etap obwodnicy północnej Rzeszowa. Pierwszym była budowa drogi łączącej ul. Rzecha z Lubelską, wraz z najdłuższym w mieście mostem im. Tadeusza Mazowieckiego.

Zakres robót obejmował: budowę dwujezdniowej drogi od ulicy Lubelskiej (w rejonie ronda imienia Rodziny Ulmów) do ulicy Warszawskiej o łącznej długości prawie 1,5 km, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych, budowę czterech zatok autobusowych, budowę odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej, instalację oświetlenia (137 sztuk opraw oświetleniowych), przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz nasadzenia zieleni (prawie 1200 sztuk drzew, krzewów i traw ozdobnych).

Wartość inwestycji sięgnęła kwoty ponad 29 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – prawie 18 mln zł.

Źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.