edroga065Już wkrótce zostanie zawarte nowe porozumienie pomiędzy województwem małopolskim, powiatem tarnowskim, Tarnowem i gminą Wierzchosławice, a także Grupą Azoty w celu realizacji budowy nowej drogi i mostu, łączącego wierzchosławicki węzeł autostradowy z Mościcami i dalej ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.

 

Już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie podzielone zostanie na trzy etapy – budowę drogi z Tarnowa do Kępy Bogumiłowickiej, przez teren gminy Wierzchosławice i przeprawy mostowej nad Dunajcem. Prace wykonywane będą jednocześnie, ale dla każdego z trzech odcinków poszukiwane będą różne źródła finansowania. Samorząd wojewódzki liczy zwłaszcza na pozyskanie dotacji do budowy mostu z rządowego programu „Mosty dla Regionów”.

Zdecydowano, że w marcu zostanie podpisane porozumienie między czterema samorządami oraz Grupą Azoty, która zapewni wsparcie analityczne odnośnie realizacji tej ważnej inwestycji drogowej dla regionu tarnowskiego. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zadeklarował, że samorząd miejski już teraz w planach finansowych ma zapisane 6 mln zł na wsparcie tego przedsięwzięcia, a kwota ta może zostać zwiększona jeśli okaże się, że prace na terenie Tarnowa będą więcej kosztowały niż obecnie jest to przewidywane. Powiat tarnowski jest gotów dołożyć milion złotych, a gmina Wierzchosławice 100 tys. zł. Województwo małopolskie ma na ten cel 130 mln zł.

Budowa łącznika potrwa trzy lata. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.