contentmap_plugin

edroga59326 sierpnia w siedzibie krakowskiej GDDKiA minister Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla Północnej Obwodnicy Krakowa. Zatwierdzenie programu oznacza zapewnienie finansowania dla prac przygotowawczych. Realizacja północnego odcinka obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S52, o długości 15 km, została zaplanowana na lata 2019-2022. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 1,5 mld zł.

Północna Obwodnica Krakowa (POK) jest bardzo ważną inwestycją o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Dzięki niej ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwodnicy miasta, odciążając autostradę A4. Natężenie ruchu na południowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4 już teraz przekracza 50 tys. pojazdów na dobę, a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec - węzeł Kraków Sidzina przekracza 64 tys. pojazdów. Okresowe natężenie ruchu (np. szczyty komunikacyjne, dojazdy do/z pracy, długie weekendy, wyjazdy świąteczne) jest jeszcze większe.

Możliwość skorzystania z północnego i południowego obejścia Krakowa pozwoli w warunkach ewentualnego zablokowania ruchu zapewnić ciągłość przejazdu pojazdom w kierunkach na Katowice i Rzeszów.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7) co umożliwi przemieszczanie się również od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław) i wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Północna Obwodnica Krakowa przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę. Budowa obwodnicy ma duże znaczenie w kontekście działań, jakie od lat podejmowane są w Krakowie na rzecz redukcji smogu i pyłów zawieszonych z centrum miasta.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę drogi ekspresowej S52 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica i dalej do węzła Kraków Mistrzejowice (Nowohuckiego), budowę węzłów (Wolbromski, Węgrzce, Batowice), 10 wiaduktów, 3 mostów, dróg serwisowych, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury technicznej.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.