contentmap_plugin

edroga074Dzięki podpisanemu w Warszawie aneksowi do Kontraktu Terytorialnego, kolejny ważny dla Małopolski projekt otrzymał gwarancję realizacji. Północna obwodnica Krakowa trafiła z listy rezerwowej na listę podstawową.

- Północna obwodnica Krakowa to kluczowa inwestycja dla Krakowa i Małopolski, dlatego od samego początku staraliśmy się, by miała zagwarantowane finansowanie w Kontrakcie Terytorialnym. Jej budowa pozwoli nie tylko znacznie odciążyć zakorkowany Kraków, ale także sprawie przejechać z północy na południe województwa bez konieczności wjeżdżania do miasta - mówi marszałek Jacek Krupa.

Droga, o którą od lat zabiegał samorząd województwa, połączy Modlniczkę z Mistrzejowicami, znacznie odciąży południową obwodnicę Krakowa i - co najważniejsze - uzupełni ciąg obwodnic Krakowa, łączących wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta. Pozwoli to kierowcom zmierzającym w kierunku północnym, zachodnim i wschodnim ominąć zatłoczone miasto i przyczyni się do znacznego rozładowania korków w stolicy Małopolski.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem terytorialnym, która określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz województwa, co do których deklarują one współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych. Zgodnie z tym dokumentem Komisja Europejska zatwierdza Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.