AZ6W Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwa 26. Światowy Kongres Drogowy. Uczestnicy kongresu będą mogli wysłuchać aż 3 polskich referatów. Informacje o programie Kongresu znaleźć można na jego stronie internetowej.

 

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, po ocenie przez Komitety Techniczne, zakwalifikowało 3 referaty polskich autorów do wygłoszenia na Światowym Kongresie Drogowym 2019. Do etapu kwalifikacji przez Komitety Techniczne przeszły trzy referaty, zaproponowane przez autorów z Polski. To: Karol Opara z firmy Heller Consult z referatem zatytułowanym „Ocena szorstkości nawierzchni poprzez monitoring wibracji pojazdu” (grupa tematyczna: Innowacyjny monitoring stanu dróg), Adam Ramza z firmy Comarch z referatem „E-usługi jako narzędzie wspierające zarządcę drogi w wykonywaniu zadań” (grupa tematyczna: Cyfryzacja i jej wpływ na działalność administracji transportowych) oraz prof. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z referatem „Rozwój Road Asset Management w Polsce” (w grupie: Najlepsze praktyki w RAM). Polski Komitet Narodowy PIARC rekomendował wszystkie trzy referaty do ubiegania się o nagrody w konkursie PIARC w swoich kategoriach.

AZ1AZ2AZ3

 

 

 

 

 

 

 

AZ4AZ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PKD

Fot. Janusz Bohatkiewicz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.