edroga648Postępowanie przetargowe na budowę wiaduktu Biskupia Górka otrzymało pozytywny wynik w kontroli przeprowadzonej przez Departament Urzędu Zamówień Publicznych. W marcu podpisana zostanie umowa z firmą Budimex S.A. na realizację tej ważnej dla Gdańska inwestycji.

 

- Wiadukt Biskupia Górka jest ważnym elementem układu komunikacyjnego z którego codziennie korzystają tysiące mieszkańców Gdańska. Ale nie tylko. Korzystają z niego również osoby dojeżdżające do pracy czy szkoły z sąsiednich gmin. Pozytywna decyzja to dla nas sygnał do podpisania umowy i rozpoczęcia kolejnego etapu prac. Dzięki czemu będziemy mogli korzystać z nowych wiaduktów już w przyszłym roku – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

Wiadukt Biskupia Górka zlokalizowany jest w ciągu Traktu Św. Wojciecha i stanowi główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta. Obecną konstrukcję wkrótce zastąpić ma zupełnie nowa. W ramach inwestycji istniejący wiadukt zostanie rozebrany, zbudowane zostaną nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, powstanie też nowy układ drogowy, który obejmie rejonu od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Równocześnie budowany będzie parking wielopoziomowy przy ul. Okopowej.

Realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie 2019 roku, a jej koszt to ponad 143 mln zł. Miasto Gdańsk na przebudowę wiaduktu otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 113,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.