DW 142 berlinka 2W samym 2018 r. Pomorze Zachodnie wydało ponad 100 mln zł na inwestycje w infrastrukturę dróg wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ubiegłym roku zakończył pięć inwestycji objętych wsparciem unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

- Zamknęliśmy rok z kilkoma sukcesami drogowymi, które w znaczny sposób ułatwią podróżowanie przez Pomorze Zachodnie. Nie ma już betonowych płyt na „berlince”, które od lat straszyły kierowców w pobliżu Szczecina i zmierzających do granicy. Cieszę się, że dokończyliśmy uciążliwe prace w pasie nadmorskim, gdzie infrastrukturę musimy planować pod potężne, wakacyjne obciążenie. Ułatwienia są też z północy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Pamiętajmy też, że realizujemy wielki projekt budowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Na ten cel już przeznaczyliśmy ponad 44 mln zł – zaznacza marszałek Olgierd Geblewicz.

Pięć zakończonych inwestycji w 2018 r.:

1. Najdroższym działaniem była przebudowa „berlinki”, czyli DW nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica. Całe zadanie, które realizowano w latach 2017/2018 kosztowało ponad 50 mln zł. Droga ma 41 km długości (przebudowano 22 km) i łączy drogę ekspresową S3 z drogą krajową nr 20. Inwestycja wymagała rozkruszenia betonowych płyt z jakich wykonana była „berlinka”. Uzyskany materiał został wykorzystany jako podbudowa nowej drogi. Na tak przygotowanym podłożu położono nową nawierzchnię. Był to drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 142. W pierwszym, przebudowano 13-kilometrowy odcinek Krzywnica - Lisowo. To zadanie było realizowane w ramach RPO WZ na lata 2007-13.

2. W minionym roku zakończyły się również dwie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 102, która prowadzi z Międzyzdrojów do Kołobrzegu. Pierwszy z nich to 15-kilometrowy odcinek Łukęcin-Lędzin. Kosztował ponad 43 mln zł. Oprócz prac związanych z są drogą, przeprowadzono także rozbiórkę 87-letniego mostu i dwóch przepustów na Kanale Dreżewo. Prace wymagały palowania podmokłych gruntów

3. Drugi z zakończonych odcinków DW 102 to 4-kilometrowy odcinek Międzywodzie - Dziwnów. Wykonano tam między innymi brakujące rowy odwadniające i zlikwidowano zawyżone pobocza. W miejscowościach powstały elementy spowalniające ruch i azyle dla pieszych. Zbudowano nowe zatoki autobusowe i ciągi pieszo-rowerowe. ZZDW wydał na tę inwestycję 12,93 mln zł.

- Oba odcinki są kluczowe dla ruchu na naszym wybrzeżu, bo wzdłuż tej drogi znajduje się wiele miejscowości wypoczynkowych, które w wakacje przeżywają prawdziwe oblężenie. Ruch aut drastycznie wzrasta i konieczne było doprowadzenie jej do odpowiednich standardów gwarantujących komfort i bezpieczeństwo – dodaje wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

4. W 2018 r. kontynuowana była również przebudowa DW nr 203. Po zakończeniu odcinka Koszalin - Darłowo, prace prowadzone są dalej w kierunku Ustki. Pierwszy etap zakończonej w minionym roku przebudowy to modernizacja ul. Tynieckiego w Darłowie. Koszt to ponad 8 mln zł.

5. W ramach RPO WZ na lata 2014-20 prowadzona była również modernizacja drogi wojewódzkiej nr 151, która prowadzi ze Świdwina do Gorzowa Wlkp. Jesienią ZZDW zakończył przebudowę prawie 7-kilometrowego odcinka Ińsko-Ciemnik.

W Ińsku na odcinku od skrzyżowania ulic: Boh. Warszawy, Armii Krajowej i Sienkiewicza do początku inwestycji, czyli granicy miasta, powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy i rowerowy. Był to pierwszy etap zadania pod nazwą „Przebudowa DW nr 151 na odcinku Ińsko-Recz”. Koszt całego zadania wyniósł blisko 17,78 mln zł z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ciągu DW nr 151 prowadzona jest również w ramach RPO WZ, budowa obwodnicy Barlinka, którą zaprojektowano po nieużywanym nasypie kolejowym.

W nowym ciągu DW nr 151 powstaje szereg obiektów inżynierskich: kładka, wiadukty nad ulicami, nowy przepust. Projekt zakłada również dwa ronda. Wartość dofinansowania unijnego dla obejścia Barlinka wyniesie niemal 20 mln zł.

Prace trwają w wielu miejscach

W trwającej perspektywie unijnej 2014-2020 ZZDW realizuje łącznie 16 zadań na drogach wojewódzkich Pomorza Zachodniego. Powyższych pięć inwestycji zakończonych zostało w 2018 roku, ale w tym czasie prace trwają w wielu innych miejscach.

W minionym roku ZZDW rozstrzygnął również przetarg na przebudowę 4-kilometrowego odcinka DW nr 151 Płotno-Pełczyce. Przebudowa zakłada poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, zjazdów, ciągów pieszych, zatok autobusowych i postojowych. Ruch zostanie spowolniony, powstanie nowa kanalizacja deszczowa. Roboty budowlane mają kosztować ponad 14 mln zł. Dofinansowanie unijne dla całego zadania to ponad 15 mln zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na wrzesień tego roku. W 2018 r. rozpoczęła się również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na dwóch odcinkach: Brzózki-Trzebież i przejściu drogi wojewódzkiej przez Warnołękę.

Przebudowywany odcinek ma blisko 11,3 km. W miejscowościach Warnołęka, Brzózki i Trzebież zaprojektowano nową kanalizację deszczową. Zaplanowano budowę lub przebudowę sześciu zatok autobusowych, chodników oraz budowę elementów spowalniających ruch. Przebudowane zostaną również linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodociąg. Wartość robót budowlanych ma wynieść ponad 35 mln zł. Ta inwestycja ma zostać zakończona do maja 2020 roku.

W ramach RPO jest również realizowana przebudowa ulic Jagiełły i Dąbrowszczaków w Choszcznie w ciągu dróg wojewódzkich nr 160 i 175. Przebudowywany odcinek ma łącznie ponad 2 km długości. Koszt robót budowlanych ma wynieść blisko 25,9 mln zł.

Ostatnią z prowadzonych w ramach RPO WZ na lata 2014-20 inwestycji drogowych jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na prawie 25- kilometrowym odcinku Trzebiatów – Płoty. Roboty budowlane mają kosztować blisko 85,3 mln zł i zakończyć się do 30 sierpnia 2020 r. Droga nr 109 przebiega przez powiat gryficki i łączy nadmorskie Mrzeżyno z drogą krajową nr 6.

Po okresie projektowym, który w przypadku każdej inwestycji drogowej trwa około dwóch lat, coraz więcej zadań ujętych w RPO WZ wchodzi w fazę wykonawczą. W 2016 r. ZZDW wydał na zadania drogowe realizowane w ramach Programu - 50,3 mln zł, rok później 75,07 mln zł.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.