excavators 800996 960 720Ponad 7,8 mln zł w transzy na 2019 rok i niemal 3,8 mln zł w transzy na 2020 rok pozyskał dla gliwickiego samorządu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanej z budową odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej. Umowę w tej sprawie podpisali 10 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach p.o. prezydenta Gliwic Janusz Moszyński i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

 

– To kolejny, bardzo ważny etap w kierunku sfinalizowania budowy całej tzw. południowo-zachodniej obwodnicy Gliwic, która pozwoli odciążyć układ komunikacyjny dzielnic okalających miasto i usprawni w przyszłości dojazd mieszkańców Trynku, Sikornika czy Sośnicy do strefy ekonomicznej – podkreśla Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic.

Wniosek o wielomilionowe dofinansowanie budowy obwodnicy południowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został złożony przez gliwicki ZDM w kwietniu br. Dodatkowe środki z budżetu państwa mogły pozyskać inwestycje posiadające prawomocne decyzje budowlane lub przygotowany tzw. program funkcjonalno-użytkowy pozwalający na ogłoszenie przetargu w trybie „projektuj – buduj”. Każda z gmin mogła złożyć po jednym wniosku na budowę lub przebudowę drogi gminnej oraz w tym samym zakresie na drogę powiatową.

W rozdaniu jesiennym, na podstawie wniosków złożonych na wiosnę AD 2019, Gliwicom udało się pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane z budową ul. Kozłowskiej (droga gminna; umowę w tej sprawie podpisano w Katowicach na początku listopada) oraz na budowę obwodnicy południowej (droga powiatowa), której wykonawcą jest konsorcjum firm Eurovia Polska – PRUiM Gliwice. Roboty związane z tym przedsięwzięciem dotyczą łącznika od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej – w śladzie ul. Okrężnej. Przewidywane zakończenie prac (zgodnie z umową podpisaną w marcu br.) powinno nastąpić w listopadzie 2020 roku. Koszt całej inwestycji to ok. 54,6 mln zł.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.