malopolskie mapka drogi w PBDK 2014 2023 1Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

W zaktualizowanym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” przewiduje się wybudowanie 220,5 km nowych dróg krajowych w Małopolsce, w tym drogi ekspresowe i obwodnice, za prawie 12,8 mld zł.

Znalazły się w nim inwestycje, których w poprzednim dokumencie nie było. To Północna Obwodnica Krakowa i Beskidzka Droga Integracyjna, obydwie w ciągu drogi ekspresowej S52. Zapewnienie finansowania otrzymała także budowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Są środki na drogę ekspresową S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, na obwodnice: Nowego Sącza i Chełmca na DK 28, Zatora na DK 28 i Zabierzowa na DK 79.

W ramach PBDK trwa już budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka (realizacja w latach 2016-2020) i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (2016–2019). Pierwszą inwestycją, ukończoną w ramach tego programu, jest oddany do użytku 29 czerwca 2017 r. odcinek drogi ekspresowej S7 od ul. Igołomskiej do Christo Botewa z nowym mostem na Wiśle.

W poprzednich latach zrealizowano w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” autostradę A4 Wielicka – Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów – Christo Botewa w latach 2007-2010, autostradę A4 od węzła Targowisko do Tarnowa w latach 2010–2012 oraz obwodnicę Krakowa od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica na DK 94 w latach 2009–2011. W sumie 84,1 km dróg dwujezdniowych,za ponad 4,2 mld zł.

Długość wszystkich wybudowanych do tej pory w Małopolsce dróg dwujezdniowych (autostrada A4, droga ekspresowa S7, DK 7, DK 94, DK 47) wynosi 227 km. Celem głównym wskazywanym w PBDK jest „budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego… poprawa gęstości i przepustowości głównych arterii…” oraz zaspokojenie oczekiwań mieszkańców związanych z bezpieczeństwem i szybką komunikacją. Sieć dróg krajowych stanowi 4,6% całej sieci dróg publicznych, jednak koncentruje się na nich aż 60% całego ruchu.

Z pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku wynika, że średni dobowy ruch wynosi w Małopolsce 14 580 pojazdów na drogach krajowych i jest o ok. 3 tys. pojazdów większy od średniej krajowej. Największe natężenie ruchu na sieci dróg krajowych w Małopolsce panuje wokół Krakowa. Na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4 ruch wzrósł prawie dwukrotnie w stosunku do tego, który był pięć lat temu. Maksimum natężenia jest pomiędzy węzłami Kraków Tyniec – Kraków Sidzina i wynosi średnio 64 066 pojazdów na dobę.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.