edroga316Trwają właśnie konkursy o unijne dofinansowanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w subregionach Mazowsza. Samorządy muszą złożyć unijne aplikacje do 1 września br. Pula konkursowa wynosi ponad 411 mln zł, a fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czy fundusze unijne można zainwestować w dowolną drogę? Nie. Mogą to być drogi gminne, powiatowe lub wojewódzkie łączące się z trasami samochodowymi lub kolejowymi w obrębie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). To oznacza inwestycje w połączenia uznane za najważniejsze dla rozwoju państw członkowskich UE. Drogi gminne i powiatowe mogą też prowadzić do portów lotniczych, portów morskich, centrów logistycznych, terminali towarowych, a także terenów inwestycyjnych. Drogi wojewódzkie mogą łączyć się natomiast z drogami krajowymi lub wypełniać luki komunikacyjne między miastami.

Oznacza to konkretne korzyści dla samorządów, mieszkańców i biznesu. Inwestycja w trasę prowadzącą do głównej stacji kolejowej w okolicy ułatwi dotarcie do pracy, szkoły lub na uczelnię. Dogodne połączenie z lotniskiem to magnes dla przedsiębiorców i turystów. Dobrze zaplanowana siatka komunikacyjna oznacza też większy potencjał regionu do przyciągania inwestorów, a w efekcie możliwość utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

- W minionej unijnej perspektywie zainwestowaliśmy ponad 2 mld zł z RPO WM w przeszło 280 projektów drogowych. Nowy program regionalny to prawie 1 mld zł na dalszy rozwój sieci połączeń w województwie. Do 1 września trwają dwa ważne konkursy dla mieszkańców Siedlec, Płocka, Ciechanowa, Radomia, Ostrołęki i ich okolic, czyli subregionów Mazowsza. Ponad 411 mln zł z programu regionalnego pomoże samorządom stworzyć spójną mapę komunikacyjną, co może przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gmin i powiatów. Samorządy mają jeszcze dwa lata na zrealizowanie inwestycji - powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze unijne zasilą budowę i przebudowę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie ma charakter kompleksowy, ponieważ obejmie również infrastrukturę towarzyszącą, np. zatoki przystankowe, chodniki, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, ścieżki rowerowe, jak i systemy do sterowania sygnalizacją świetlną.

Kluczowe dla sukcesu projektu jest jego odpowiednie zaplanowanie. Dlatego fundusze unijne zasilą nie tylko realizację inwestycji, ale też etap przygotowawczy. Ekspertyzy, badania geologiczne, projekty budowlane, studium wykonalności to tylko niektóre z elementów koniecznych do wykonania. Na kolejnych etapach dofinansowanie obejmie natomiast m.in. zakup niezbędnych materiałów, przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne, rozbiórkowe i wykończeniowe.

Samorządy mają czas do 1 września na składanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z planami inwestycyjnymi dla subregionów (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Możliwe jest ubieganie się o fundusze na dowolną ilość projektów. To szansa na pozyskanie unijnego wsparcia na realizację nawet kilku ważnych dla mieszkańców inwestycji. Należy jednak pamiętać, że jeden projekt oznacza budowę lub przebudowę jednego odcinka drogi.

Drogi gminne i powiatowe zasili 152,7 mln zł, drogi wojewódzkie natomiast 258,8 mln zł. To łącznie ponad 411 mln zł z RPO WM w tylko tegorocznych konkursach ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wyniki konkursów poznamy w styczniu 2017 roku. Drogi muszą powstać do 31 sierpnia 2018 roku. Co ważne, dofinansowanie obejmie wydatki poniesione od początku 2014 roku.

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych
do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.