sign 441318 640Ponad 51 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 otrzymają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację projektu "Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez centralizację i automatyzację urządzeń sterowania ruchem kolejowym".

Inwestycja ma na celu poprawę jakości i niezawodności usług kolejowych przez centralizację lub automatyzację urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). Realizowane w ramach projektu roboty budowlane polegają na przebudowie wybranych przejazdów kolejowych, zmianie kategorii przejazdu, wymianie nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów.

Ponadto, projekt obejmuje centralizację prowadzenia ruchu lub jego pełną automatyzację, przez zabudowę nowoczesnych urządzeń, umożliwiających podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji oraz eliminację błędów ludzkich. Centralizacja sterowania umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacji sterowania oraz kosztów utrzymania i bieżącej eksploatacji budynków do prowadzenia ruchu pociągów. Wynikiem modyfikacji istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest zwiększenie ich niezawodności, a przez to zmniejszenie opóźnień pociągów wynikających z usterek. W ramach projektu zostaną zrewitalizowane 33 przejazdy kolejowe.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa i unowocześnienie infrastruktury kolejowej, co w efekcie przełoży się na jakość świadczonych usług oraz poprawę atrakcyjności kolei, jako zbiorowego środka transportu (polepszy się m.in. bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi).

Pod koniec grudnia podpisana została umowa o dofinansowanie wartej ponad 74 mln złotych inwestycji.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.